Samorząd Studencki - Kontakt

E-Mail:
studenci@chem.uw.edu.pl

Telefon :
(0-22) 822 0211 wew. 407

Adres:
Zarząd Samorządu Studentów
Wydział Chemii
Uniwerystet Warszawski
ul. Pasteura 1 pok. 164
02-093 Warszawa

Dyżury

Samorząd:

Poniedziałek: 9:00-11:30
Środa: 10:00-11:30

Komisja:

Wtorek: 10:30 - 11:30
Czwartek: 11:30 - 13:00

Partnerzy