Linki

Uniwersytet Warszawski
www.uw.edu.pl

Parlament Studentów UW
www.parlament.uw.edu.pl

Biuro Karier UW
www.biurokarier.uw.edu.pl

Biuro Karier Wydziału Biologii
praca.biol.uw.edu.pl

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW
www.ukw.samorzad.uw.edu.pl

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW
www.rewkom.samorzad.uw.edu.pl

Dyżury

Samorząd:

Poniedziałek: 9:00-10:30
Środa: 10:00-11:30

Komisja:

Wtorek: 10:30 - 11:30
Czwartek: 11:30 - 13:00

Partnerzy