Dyżury

Samorząd:

Poniedziałek: 9:00-10:30
Środa: 10:00-11:30

Komisja:

Wtorek: 10:30 - 11:30
Czwartek: 11:30 - 13:00

Partnerzy