× Dostęp do programów e-stat jest autoryzowany - wymaga posiadania aktywnej licencji.
W trakcie wykonywania obliczeń aplikacje e-stat nie przechowują żadnych dodatkowych informacji o użytkowniku (poza nazwą użytkownika, hasłem oraz numerem IP komputera, z którego zainicjowano połączenie z usługą e-stat).
Warunki licencji oraz klauzula informacyjna o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w stopce strony.
e-stat
Testy statystyczne Testy statystyczne | Statistical tests
Testowanie hipotez statystycznych oraz obliczenia parametrów statystycznych dla jednej i wielu serii pomiarowych.
Regresja liniowa Regresja liniowa | Linear regression
Poszukiwanie metodą najmniejszych kwadratów zależności liniowej (prostej), nieliniowej zlinearyzowanej lub kwadratowej dopasowanej do zbioru punktów doświadczalnych.
Błąd losowy Błąd losowy
Analiza rozproszenia wyników pomiaru wokół średniej. Badanie precyzji pomiarów w warunkach powtarzalności lub odtwarzalności.
Błąd systematyczny Błąd systematyczny
Wykrywanie i korekta błędu systematycznego (proporcjonalnego i stałego) w pomiarach. Badanie obciążenia procedury pomiarowej.
Karty kontrolne Karty kontrolne
Kontrola jakości analiz / pomiarów wielkości fizycznej za pomocą kart kontrolnych. Konstruowanie oraz porównywanie kart Shewharta oraz CuSum.
Szacowanie niepewności Szacowanie niepewności
Obliczanie niepewności pomiarów i analiz dla dowolnie złożonych modeli. Propagacja niepewności. Konstruowanie budżetów niepewności.
Tablice rozkładów Tablice rozkładów statystycznych
Wartości krytyczne podstawowych rozkładów statystycznych dla dowolnego poziomu ufności w wariancie jednostronnym i dwustronnym.
Otwórz plik Otwórz plik e-stat
Otwieranie zachowanych plików e-stat. Plik z rozszerzeniem .htm.
Rejestr uaktualnień
Logowanie
Zamówienie / Rejestracja
Kontakt
Dostęp do programów e-stat jest autoryzowany - wymaga posiadania aktywnej licencji. W trakcie wykonywania obliczeń aplikacje e-stat nie przechowują żadnych dodatkowych informacji o użytkowniku (poza nazwą użytkownika, hasłem oraz numerem IP komputera, z którego zainicjowano połączenie z usługą e-stat). Warunki licencji oraz klauzula informacyjna o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w stopce strony.
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2017
Uwaga: jeśli układ pól strony / formularza e-stat jest niewłaściwy lub nie można uruchomić nowych i/lub dotychczasowych funkcji modułu, należy stronę odświeżyć za pomocą klawisza w przeglądarce internetowej i/lub skasować dane z pamięci podręcznej (historii) przeglądarki internetowej.
Wydział Chemii UW Ochrona danych osobowych Warunki licencji e-stat © Wojciech Hyk