e-stat: analiza statystyczna on-line Strona głównaStrona główna  KalkulatorKalkulator  Zgłoś problemZgłoś problem  PomocPomoc  Biblioteka danychBiblioteka danych
e-stat: analiza statystyczna on-line
Szacowanie niepewności pomiaru  Wybór modelu 
 
 Nowy model 
  Model ogólny
  Prosty model addytywny
  Prosty model multiplikatywny
 Modele predefiniowane 
  Ważenie
  Odmierzanie objętości za pomocą naczynia miarowego
  Wyznaczanie stężenia w rozcieńczonym roztworze wzorca (CRM)
 Wyznaczanie masy cząsteczkowej związku chemicznego  
Wprowadź wzór sumaryczny cząsteczki związku chemicznego
[?] Pole przeznaczone do wprowadzenia wzoru sumarycznego cząsteczki związku chemicznego.
  • We wzorze dozwolone są tylko litery duże i małe, cyfry, nawiasy okrągłe i/lub kwadratowe oraz kropka (używana do oznaczenia hydratacji związku) bez spacji.
  • Cząsteczki wody hydratacyjnej należy umieścić na końcu wzoru chemicznego związku poprzedzając wzór wody kropką i liczbą (jeśli większa od 1) cząsteczek wody. Np., wzór chemiczny pięciowodnego siarczanu (VI) miedzi (II) należy zapisać jako CuSO4.5H2O.
  • Dopuszczalne są tylko 2 poziomy zagnieżdżenia nawiasami (tzn. para nawiasów między inną parą nawiasów). Poziomy te rozróżniamy krojem nawiasów (okrągłe lub kwadratowe). Np., w cząsteczce o wzorze KFe[Fe(CN)6]3 występują dwa poziomy zagnieżdżenia nawiasów. Poprawny zapis wzoru chemicznego tej cząsteczki, uwzględniający powyższe uwagi, będzie miał postać KFe[Fe(CN)6]3.
Inne przykłady
Wzór sumaryczny Zapis wzoru w formularzu
(CH3COO)2Ba (CH3COO)2Ba lub [CH3COO]2Ba
CH3N[(CH2)7CH3]3Cl CH3N[(CH2)7CH3]3Cl
Na2HPO4 Na2HPO4