UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
ZamĂłwienia publiczne 
 
 • Studia
 • Inne
ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane
Treść zarządzenia | Komunikat Pełnomocnika Rektora ds. Zamówień Publicznych

Ogłoszenia o przetargach
(pliki MS Word i PDF)

 1. Przetarg nieograniczony na dostawę reaktora mikrofalowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 352152-2016.
  Termin składania ofert: 07.12.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór oferty
   
 2. Przetarg nieograniczony na dostawę automatycznego analizatora sorpcji gazów dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 350613-2016.
  Termin składania ofert: 06.12.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór oferty
   
 3. Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę wyposażenia do eksperymentów NMR pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 339061-2016.
  Termin składania ofert: 22.11.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór oferty
   
 4. Przetarg nieograniczony na dostawę najwyższej klasy potencjostatu z modułem FRA (analizatorem częstotliwości) umożliwiającym analizę częstotliwości w zakresie 10 µHz - 32 MHz wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 319018-2016.
  Termin składania ofert: 20.10.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór oferty
   
 5. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 190-340355.
  Termin składania ofert: 08.11.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Wzór umowy dla części 14
  Wzór umowy dla części 1, 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór oferty
   
 6. Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego z autosamplerem i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 114473-2016.
  Termin składania ofert: 12.07.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów, pomieszczenia 129A oraz wykonanie otworów okiennych w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 74277-2016.
  Termin składania ofert: 22.06.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Przedmiar robót 1
  Przedmiar robót 2
  Przedmiar robót 3
  Przedmiar robót 4
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru inwestycji
  Projekt remontu
  Projekt budowlano-wykonawczy
  Wybór oferty
   
 8. Przetarg nieograniczony na dostawę syntezatora mikrofalowego (część 1) oraz dostawa aparatu do miareczkowania metodą Karla Fishera (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 135438-2016.
  Termin składania ofert: 10.06.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie 1
  Pytanie 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór oferty
   
 9. Przetarg nieograniczony na dostawę najwyższej klasy potencjostatu z modułem FRA (analizatorem częstotliwości) umożliwiającym analizę częstotliwości w zakresie 10 µHz - 32 MHz wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 127936-2016.
  Termin składania ofert: 09.06.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór oferty
   
 10. Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu cieczowego z detektorem diodowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 103278-2016.
  Termin składania ofert: 13.05.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 11. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 077-136048.
  Termin składania ofert: 31.05.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
  Wybór oferty
   
 12. Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu odwróconego z bocznym portem optycznym wraz z wyposażeniem zawierającym zestaw luster dichroicznych i obiektyw typu Schwarzschilda, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 88864-2016.
  Termin składania ofert: 26.04.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór oferty
   
 13. Przetarg nieograniczony na dostawę czytnika płytkowego fluorescencji z funkcją pomiarów anizotropii fluorescencji oraz dozowania reagentów wraz z dedykowanym stanowiskiem do procesowania danych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 86762-2016.
  Termin składania ofert: 26.04.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 14. Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu badawczego z oprzyrządowaniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 66018-2016.
  Termin składania ofert: 06.04.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 15. Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do pomiaru izoterm absorbcji gazów oraz analizy powierzchni właściwej absorbentów i rozkładu porów w zakresie mikro i mezoporów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 64860-2016.
  Termin składania ofert: 05.04.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 16. Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 62576-2016.
  Termin składania ofert: 31.03.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 17. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem, oprzyrządowaniem i akcesoriami dla Centrum Nauk Bilogiczno-Chmicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 61636-2016.
  Termin składania ofert: 31.03.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 18. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 46500-2016.
  Termin składania ofert: 15.03.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
   
 19. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 032-051424.
  Termin składania ofert: 22.03.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 20. Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 i Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 027-043892.
  Termin składania ofert: 17.03.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 21. Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu cieczowego z detektorem UV-VIS z matrycą diodową i detektorem refraktometrycznym oraz automatycznym podajnikiem próbek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 354580-2015.
  Termin składania ofert: 08.01.2016 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 22. Przetarg nieograniczony na dostawę szybkiej kamery z matrycą CCD pozwalającej na czasowo-rozdzielcze badania spektroskopowe, sprzężonej ze spektrografem wyposażonym w odpowiednie siatki dyfrakcyjne, wraz z lampami kalibracyjnymi i oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 345444-2015.
  Termin składania ofert: 23.12.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 23. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Termin składania ofert: 15.12.2015
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 24. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu urządzeń (mikroinkubatorów) do mikrokrystalizacji wraz z akcesoriami (część 1) oraz dostawa zestawu inkubatorów do krystalizacji (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 309818-2015.
  Termin składania ofert: 26.11.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Treść zmian
  Wybór oferty
   
 25. Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 305914-2015.
  Termin składania ofert: 25.11.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 26. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczenia 308a w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 297292-2015..
  Termin składania ofert: 19.11.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru inwestycji
  Przedmiary 308a
  Pytanie
  Treść zmian
  Wybór oferty
   
 27. Przetarg nieograniczony na dostawę potencjostatu/galwanostatu z modułem do spektroskopii impedancyjnej, modułem bipotencjostatu i wirującą elektrodą dyskową z pierścieniem wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 282646-2015.
  Termin składania ofert: 04.11.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 28. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenia laboratorium spektroskopii (część 1), oprogramowania i sprzętu elektronicznego do pracowni elektrochemicznych (część 2), dodatkowego wyposażenia laboratoriów elektrochemicznych (część 3), systemu do eliminacji pola magnetycznego (część 4), sprzętu komputerowego (część 5), UPS (część 6), UPS (część 7) i 2 szt. UPS (część 8) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CeNT III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 199-360908.
  Termin składania ofert: 17.11.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Wybór oferty
   
 29. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 199-360809.
  Termin składania ofert: 18.11.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Wybór oferty
   
 30. Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na rozbudowie istniejącego systemu informacji budynkowej oraz rozbudowę sytemu sterowania Aulą w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 197-357583.
  Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 20.11.2015
  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Dodatkowe informacje
  Wybór oferty
   
 31. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do niskociśnieniowej chromatografii cieczowej (LC) składającego się z pompy perystaltycznej, detektora UV-VI, kolektora frakcji oraz komputera z oprogramowaniem zbierającym dane dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 254442-2015.
  Termin składania ofert: 06.10.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 32. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia laboratorium syntezy organicznej dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 187-338237.
  Termin składania ofert: 03.11.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Treść zmian
  Wybór oferty
   
 33. Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej do badań wysokociśnieniowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 250406-2015.
  Termin składania ofert: 08.10.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 34. Przetarg nieograniczony na dostawę pieca rurowego, pieca komorowego, młyna kulkowego, wysokociśnieniowego homogenizatora przepływowego oraz zestawu inkubatorów do krystalizacji dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III)
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 179-324850.
  Termin składania ofert: 23.10.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 35. Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego z detektorem FID i automatycznym podajnikiem próbek ciekłych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 217080-2015.
  Termin składania ofert: 08.09.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 36. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia laboratorium Analitycznego Centrum Eksperckiego w tym: systemy do mineralizacji otwartej z wyposażeniem (część 1), system do otrzymywania wody ultra czystej z wyposażeniem (część 2), dodatkowe wyposażenie laboratorium (część 3) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CeNT III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 159-291977.
  Termin składania ofert: 25.09.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 37. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu urządzeń (mikroinkubatorów) do mikrokrystalizacji wraz z akcesoriami dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 153-282072.
  Termin składania ofert: 17.09.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Unieważnienie postępowania
   
 38. Przetarg nieograniczony na dostawę przystawki do pomiarów FT-IR (część 1), mieszadeł magnetycznych - sztuk 4 (część 2), zestawu do mikrodestylacji typu Bulb-to-Bulb (część 3) i wysoko próżniowej pompy wraz z oprzyrządowaniem (część 4) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 197658-2015.
  Termin składania ofert: 14.08.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 39. Przetarg nieograniczony na dostawę układu grzewczo - chłodzącego do mikroskopu sił atomowych (AFM) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 191578-2015.
  Termin składania ofert: 11.08.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór oferty
   
 40. Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 111457-2015.
  Termin składania ofert: 06.08.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 41. Przetarg nieograniczony na dostawę korytka do wanny Langmuira dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 142-261139.
  Termin składania ofert: 02.09.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 42. Przetarg nieograniczony na dostawę skanującego mikroskopu laserowego do badań powierzchni (część 1) i urządzenia do wysokociśnieniowego zamrażania preparatów z dodatkowym wyposażeniem (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CeNT III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 139-256156.
  Termin składania ofert: 28.08.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 43. Przetarg nieograniczony na dostawę komory rękawicowej wraz z wyposażeniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 139-256082.
  Termin składania ofert: 31.08.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 44. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń aktywnych i konfiguracja wysokowydajnej sieci LAN/WLAN dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 132-242574.
  Termin składania ofert: 28.08.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 45. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia laboratorium syntezy organicznej dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 132-242582.
  Termin składania ofert: 27.08.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 46. Przetarg nieograniczony na dostawę robota do krystalizacji białek ze sprzętem uzupełniającym dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 128-235050.
  Termin składania ofert: 18.08.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 47. Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasprawnego chromatografu cieczowego z przepływami w nanolitrach oraz źródła jonów do jonizacji typu elektrorozpraszanie z przepływem w nanolitrach (część 1) i detektora elektrochemicznego DC z przepływową celką kulometryczną (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 124-227125.
  Termin składania ofert: 07.08.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 48. Przetarg nieograniczony na dostawę systemu audio-video dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 154366-2015.
  Termin składania ofert: 10.07.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 49. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 119-217125.
  Termin składania ofert: 30.07.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Sprostowanie
  Wybór oferty
   
 50. Przetarg nieograniczony na dostawę klastra obliczeniowego wraz z projektem i dostawą instalacji odzysku ciepła dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 113-204377.
  Termin składania ofert: 23.07.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
   
 51. Przetarg nieograniczony na dostawę analizatora wielkości cząstek z wyposażeniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 108-195677.
  Termin składania ofert: 14.07.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 52. Przetarg nieograniczony na dostawę spektroskopu fluorescencji UV/Vis z video monitoringiem. (część 1), dwóch zestawów elektroanalitycznych (część 2), trzech zestawów potencjometrycznych (część 3) i zestawu dozującego (część 4) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 108-195674.
  Termin składania ofert: 17.07.2015 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 53. Przetarg nieograniczony na dostawę bipotencjostatu z wyposzżeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 134038-2015.
  Termin składania ofert: 16.06.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 54. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu urządzeń (mikroinkubatorów) do mikrokrystalizacji wraz z akcesoriami oraz zestawu inkubatorów do krystalizacji wraz z łącznikami dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 099-179242.
  Termin składania ofert: 01.07.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Unieważnienie postępowania
   
 55. Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru FT-IR ze zmodyfikowaną przystawką do badań spektroelektrochemicznych (część 1) i spektrometru Ramana z mikroskopem (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 099-179343.
  Termin składania ofert: 02.07.2015 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 56. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 099-179346.
  Termin składania ofert: 03.07.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 57. Przetarg nieograniczony na dostawę kuwet kwarcowych - szkła do analiz (część 1) i szkła laboratoryjnego - szkła do syntez (część 2) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 119938-2015.
  Termin składania ofert: 29.05.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 58. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia laboratorium syntezy organicznej dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 095-172082.
  Termin składania ofert: 30.06.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pytanie 2
  Wybór oferty
   
 59. Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru do pomiaru widm wibracyjnego dichroizmu kołowego (VCD) z wyposażeniem uzupełniającym (część 1) i spektropolarymetru do pomiaru widm dichroizmu kołowego (CD) z przystawką do pomiarów fluorescencyjnych (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 091-163272.
  Termin składania ofert: 19.06.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 60. Przetarg nieograniczony na dostawę robota do krystalizacji białek ze sprzętem uzupełniającym wraz z system do automatycznego obrazowania i przechowywania płytek do krystalizacji ze sprzętem uzupełniającym dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 086-154957.
  Termin składania ofert: 18.06.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 61. Przetarg nieograniczony na dostawę systemu Termoforezy wraz ze sprzętem uzupełniającym dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 086-154949.
  Termin składania ofert: 17.06.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 62. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do oczyszczania, identyfikacji i analizy białek dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III) Część 1: Zestaw do oczyszczania, identyfikacji i analizy białek; Część 2: Zestaw do analizy białek.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2015/S 068-121694.
  Termin składania ofert: 13.05.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie 1
  Pytanie 2
  Pytanie 3
  Wybór oferty
   
 63. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 70168-2015.
  Termin składania ofert: 15.04.2015
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Opis przedmiotu zamówienia
  Pytanie
  Unieważnienie postępowania
   
 64. Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska do badań stabilności struktur białkowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 062-108005.
  Termin składania ofert: 06.05.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 65. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu spektrofotometrów z funkcją nanodrop dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 061-106181.
  Termin składania ofert: 07.05.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 66. Przetarg nieograniczony na na wykonanie projektu instalacji elektrycznej zasilającej skraplarkę azotu, urządzenia wentylacji i klimatyzacji wraz z ich wykonaniem w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 056-096817.
  Termin składania ofert: 29.04.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 67. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 047-080859.
  Termin składania ofert: 14.04.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 68. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu wirówek i systemu do filtracji wody dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 037-062659.
  Termin składania ofert: 09.04.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 69. Przetarg nieograniczony na dostawę lasera impulsowego wraz z wyposażeniem; zbiornika kriogenicznego do magazynowania, transportu i dystrybucji ciekłego helu; zestawu urządzeń(mikroinkubatorów) do mikrokrystalizacji wraz z akcesoriami oraz zestawu inkubatorów do krystalizacji wraz z łącznikami dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 036-060917.
  Termin składania ofert: 16.04.2015 (było 08.04.2015) godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Treść zmian
  Wybór oferty
   
 70. Przetarg nieograniczony na dostawę układu grzewczo - chłodzącego do mikroskopu sił atomowych (AFM) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 37128-2015.
  Termin składania ofert: 05.03.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Unieważnienie postępowania
   
 71. Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do badania kinetyki Stop-Flow/UV dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III)
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 024-039551.
  Termin składania ofert: 13.03.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 72. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia meblowego pokoi pracy intelektualnej, pomieszczeń administracyjnych oraz sal seminaryjno - prezentacyjnych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 020-031951.
  Termin składania ofert: 10.03.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 73. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 014-020792.
  Termin składania ofert: 27.02.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 74. Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów i adaptacji pomieszczenia 1.34 na potrzeby aparatury naukowo-badawczej w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 012-016132.
  Termin składania ofert: 25.02.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 75. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu uzupełniającego do spektrometru XPS dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2015/S 007-007575.
  Termin składania ofert: 17.02.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 76. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do chromatografii cieczowej UHPLC typu podwójny gradient z możliwością pracy w trybach tandem z dwiema kolumnami, równoległym z dwiema kolumnami i dwoma detektorami, gradientu odwróconego oraz on - line SPE - LC w pełni zautomatyzowanego i skomputeryzowanego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 417268 - 2014.
  Termin składania ofert: 08.01.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 77. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu z aparatem do chromatografii preparatywnej typu flash dla Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 401050 - 2014.
  Termin składania ofert: 22.12.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
   
 78. Przetarg nieograniczony na rozbudowę i dostosowanie rozdzielni nN oraz wykonanie projektu zasilania serwerowni poziom -1, montażu rozdzielnicy w serwerowni, przełącznika by-pass oraz przyłączenie UPS i instalacji klimatyzacji precyzyjnej na potrzeby Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 235-412755.
  Termin składania ofert: 21.01.2015 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 79. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń technicznych w tym specjalistycznego wyposażenia laboratoriów - sprzętu komputerowego dla etapu I projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III) i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 392580-2014.
  Termin składania ofert: 11.12.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 80. Przetarg nieograniczony na dostawę analizatora kliniczno-środowiskowego (część 1) i dwóch zestawów elektrochemicznych (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 218-385133.
  Termin składania ofert: 23.12.2014 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Dodatkowe informacje
  Pytanie 1
  Pytanie 2
  Wybór oferty
   
 81. Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do chromatografii flash z zintegrowanymi detektorami UV-Vis i ELSD wraz z kolektorem frakcji i wyposażeniem, dwóch zestawów do prowadzenia reakcji równoległych w probówkach wraz z wyposażaniem, aparatu do pomiaru temperatury topnienia i kompresora powietrza dla Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 366126-2014.
  Termin składania ofert: 21.11.2014 r. godzina 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór oferty
   
 82. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do badań fotokatalitycznych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 201-354435.
  Termin składania ofert: 25.11.2014 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 83. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 330670-2014.
  Termin składania ofert: 17.10.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 84. Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 330614-2014.
  Termin składania ofert: 22.10.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 85. Przetarg nieograniczony na dostawę komory rękawicowej dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 187-329737.
  Termin składania ofert: 06.11.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 86. Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu jonowego z wyposażeniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 176-310256.
  Termin składania ofert: 21.10.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 87. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń technicznych w tym specjalistycznego wyposażenia laboratoriów - sprzętu komputerowego dla etapu I projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III) i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 304510-2014.
  Termin składania ofert: 23.09.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 88. Przetarg nieograniczony na dostawę podręczników dla studentów III roku na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa dla Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Chemii przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 295954-2014.
  Termin składania ofert: 18.09.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 89. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia meblowego pokoi pracy intelektualnej pomieszczeń administracyjnych oraz sal seminaryjno - prezentacyjnych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 164-293250.
  Termin składania ofert: 07.10.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 90. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu DSC wraz z opcją TGA oraz aparatem do wyznaczania temperatury dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 162-290200.
  Termin składania ofert: 03.10.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 91. Przetarg nieograniczony na dostawę infrastruktury dla rozproszonego systemu pracy grupowej w kampusie UW Ochota składającej się z serwerów i sieci WLAN.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 277340-2014.
  Termin składania ofert: 02.09.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 92. Przetarg nieograniczony na dostawę wysokorozdzielczego mikroskopu transmisyjnego HRTEM wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 157-282553.
  Termin składania ofert 25.09.2014 godz 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 93. Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na stworzeniu systemu informacji budynkowej oraz rozbudowę sytemu sterowania Aulą w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 157-283036.
  Termin składania ofert 26.09.2014 godz 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 94. Przetarg nieograniczony na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego zintegrowanego z działem jonowym (SEM-FIB) wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 149-267678.
  Termin składania ofert 15.09.2014 godz 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 95. Przetarg nieograniczony na dostawę wysokosprawnego chromatografu cieczowego dla Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 230384 - 2014.
  Termin składania ofert: 24.07.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 96. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do analizy produktów reakcji elektrochemicznych z wykorzystaniem spektrometru mas dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 213410 - 2014.
  Termin składania ofert: 09.07.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór oferty
   
 97. Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji laboratorium 133a (część 1), korytarza (część 2), sanitariatu (część 3) i pomieszczenia 505 (część 4) w celu poprawy warunków BHP w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 209876 - 2014.
  Termin składania ofert: 08.07.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru inwestycji
  Przedmiary 133a
  Przedmiary 357
  Przedmiary 505
  Przedmiary piwnica i sanitariat
  Wybór oferty
   
 98. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do krystalizacji in situ działającego w oparciu o laser IR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 198838 - 2014.
  Termin składania ofert: 24.06.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 99. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń technicznych w tym specjalistycznego wyposażenia laboratoriów - sprzętu komputerowego dla etapu I projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III) i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 191046-2014.
  Termin składania ofert: 17.06.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 100. Przetarg nieograniczony na dostawę kontrolowanego komputerowo zestawu do tworzenia i analizy monowarstw na granicy faz ciecz-gaz do badań wymagających wysokiego współczynnika kompresji dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 183172-2014.
  Termin składania ofert: 12.06.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 101. Przetarg nieograniczony na dostawę wysokorozdzielczego spektrometru mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 084-145768.
  Termin składania ofert: 10.06.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 102. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 103712-2014.
  Termin składania ofert: 10.04.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 103. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń technicznych w tym specjalistycznego wyposażenia laboratoriów - rolet wewnętrznych dla I etapu projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 057-094757.
  Termin składania ofert: 29.04.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Wybór oferty
   
 104. Przetarg nieograniczony na dostawę bipotencjostatu z przyrządem do pomiarów z wykorzystaniem wirującej elektrody dyskowej z pierścieniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 83028-2014.
  Termin składania ofert: 27.03.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 105. Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 i Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 81002 - 2014.
  Termin składania ofert: 20.03.2014 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 106. Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru podczerwieni z transformacją fourierowską i biblioteką widm (FT-IR) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 040-065987.
  Termin składania ofert: 08.04.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 107. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia meblowego pokoi pracy intelektualnej, pomieszczeń administracyjnych oraz sal seminaryjno - prezentacyjnych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2014/S 038-062337.
  Termin składania ofert: 03.04.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 108. Przetarg nieograniczony na dostawę systemu spektrofotometrii z kontrolą intensywności dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 56472-2014.
  Termin składania ofert: 04.03.2014 godzina 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 109. Przetarg nieograniczony na usługę hotelarską w zakresie organizacji konferencji "Annual User group Meeting of Bio-NMR (AUM)" dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 22612-2014.
  Termin składania ofert 27.01.2014 godzina 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie 1
  Pytanie 2
  Wybór oferty
   
 110. Przetarg nieograniczony na usługę hotelarską w zakresie organizacji konferencji "Annual User group Meeting of Bio-NMR (AUM)" dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 5638-2014.
  Termin składania ofert 14.01.2014 godzina 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Unieważnienie postępowania
   
 111. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do chromatografii cieczowej z analizatorem mas typu potrójny kwadrupol, wraz z oprzyrządowaniem do przygotowywania próbek dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2013/S 251-440160.
  Termin składania ofert: 11.02.2014 godzina 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 112. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu XPS-SIMS-TOF do analizy związków nieorganicznych, organicznych i biologicznych w warunkach wysokiej próżni wraz z wyposażeniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2013/S 251-440019.
  Termin składania ofert: 20.02.2014 godzina 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Dodatkowe informacje
  Wybór oferty
   
 113. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do analizy powierzchni (XPS) w warunkach niskiej próżni wraz z wyposażeniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2013/S 250-438428.
  Termin składania ofert: 18.02.2014 godzina 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie 1
  Pytanie 2
  Pytanie 3
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór oferty
   
 114. Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch mikroskopów stereoskopowych umożliwiających wybór kryształów na pomiary rentgenowskie na dyfraktometrze monokrystalicznym oraz dostawę jednego badawczego mikroskopu stereoskopowego z pełną automatyką stolika w osiach XYZ, zaopatrzonego w kamerę cyfrową i oprogramowanie umożliwiające skanowanie trójwymiarowe wybranych próbek oraz analizę zapisanych zdjęć w ujęciu ilościowym dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 240-416906.
  Termin składania ofert: 22.01.2014 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 115. Przetarg nieograniczony na usługę hotelarską w zakresie organizacji konferencji "Annual User group Meeting of Bio-NMR (AUM)" dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 508910-2013.
  Termin składania ofert 19.12.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Unieważnienie postępowania
   
 116. Przetarg nieograniczony na dostawę wysokotemperaturowego pieca komorowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 480730-2013.
  Termin składania ofert: 03.12.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 117. Przetarg nieograniczony na dostawę uniwersalnego testera baterii z wyposażeniem umożliwiającego testowanie akumulatorów wysokimi prądami dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 467604-2013.
  Termin składania ofert: 28.11.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 118. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 465130-2013.
  Termin składania ofert: 22.11.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 119. Przetarg nieograniczony na dostawę skraplarki azotu dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III)
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2013/S 212-367543.
  Termin składania ofert: 12.12.2013 r. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
   
 120. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu umożliwiającego wykonywanie pomiarów rentgenowskich i spektroskopowych pod wysokim ciśnieniem, zawierającego: wykonany ze stali nierdzewnej zestaw diamentowych komór wysokociśnieniowych oraz laboratoryjną drążarkę elektroerozyjną do wykonywania małych otworów w twardych metalach (gasketach) z układem umożliwiającym precyzyjne ustawianie elektrody i magnetycznym trzymaniem elektrody, dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 441314-2013.
  Termin składania ofert: 14.11.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 121. Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 436430-2013.
  Termin składania ofert: 05.11.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Pytanie
   
 122. Przetarg nieograniczony na dostawę badawczego mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem do dokumentacji badań dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 436208-2013.
  Termin składania ofert: 07.11.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 123. Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru do pomiaru widm IR wraz z zestawem urządzeń niezbędnych do przygotowywania próbek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 435696-2013.
  Termin składania ofert: 05.11.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 124. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń technicznych w tym: specjalistycznego wyposażenia laboratoriów (m.in. meble laboratoryjne blaty laboratoryjne itp.), sprzętu komputerowego dla etapu I projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III) i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 423724-2013.
  Termin składania ofert: 29.10.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 125. Przetarg nieograniczony na dostawę ultra-wysokosprawnego chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas i pułapkę jonową dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 197-340276.
  Termin składania ofert: 19.11.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 126. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 392746-2013.
  Termin składania ofert: 10.10.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 127. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do badań elektrochemicznych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 185-319038.
  Termin składania ofert: 06.11.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 128. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu umożliwiającego wykonywanie pomiarów rentgenowskich i spektroskopowych pod wysokim ciśnieniem, zawierającego: wykonany ze stali nierdzewnej zestaw diamentowych komór wysokociśnieniowych oraz laboratoryjną drążarkę elektroerozyjną do wykonywania małych otworów w twardych metalach (gasketach) z układem umożliwiającym precyzyjne ustawianie elektrody i magnetycznym trzymaniem elektrody, dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 388544-2013.
  Termin składania ofert: 09.10.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Unieważnienie postępowania
   
 129. Przetarg nieograniczony na dostawę trzech autoklawów laboratoryjnych wraz z akcesoriami dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 386526-2013.
  Termin składania ofert: 15.10.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór oferty
   
 130. Przetarg nieograniczony na dostawę wielokanałowego testera baterii i ogniw litowo-jonowych z wyposażeniem, oprogramowaniem oraz jednostką sterującą dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 365570-2013.
  Termin otwarcia ofert: 24.09.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 131. Przetarg nieograniczony na dostawę podręczników dla studentów II i III roku podstawowe i specjalistyczne na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa dla Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Chemii przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 178479-2013.
  Termin składania ofert: 18.09.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 132. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 335538-2013.
  Termin składania ofert: 30.08.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 133. Przetarg nieograniczony na usługę szkoleń z języka angielskiego dla kadry akademickiej Wydziałów Chemii, Fizyki i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 322250 - 2013.
  Termin składania ofert: 27.08.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ: pdf | doc
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 134. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia anestezjologiczno-relaksacyjnego dla zwierząt oraz wyposażenia laboratoriów radiochemicznych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 149-258832.
  Termin składania ofert: 10.09.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ: pdf | doc
  Pytanie
  Zawiadomienie
  Sprostowanie
  Wybór oferty
   
 135. Przetarg nieograniczony na dostawę podręcznego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej XRF dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 310602-2013.
  Termin składania ofert: 20.08.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 136. Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch mineralizatorów stanowiących część wyposażenia laboratorium Centrum Badań Eksperckich (lodówki, zamrażarki, liofilizatory, łaźnie ultradźwiękowe, suszarka, wytrząsarka, wirówka, wagi techniczne i analityczne, zestaw do ekstrakcji, mineralizatory - w systemie otwartym i zamkniętym, pehametry, komora laminarna, zestawy do mikro dozowania i inne) do Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 142-246887.
  Termin składania ofert: 05.09.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Sprostowanie
  Wybór oferty
   
 137. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do charakterystyki materiałów o własnościach fotoelektrochemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 284692-2013.
  Termin składania ofert: 02.08.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 138. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do badań elektrochemicznych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 137-237676.
  Termin składania ofert: 28.08.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
   
 139. Przetarg nieograniczony na dostawę liofilizatora dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2013/S 134-231734.
  Termin składania ofert: 27.08.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ: pdf | doc
  Wybór oferty
   
 140. Przetarg nieograniczony na dostawę 16 ampułek zawierających Ksenon 133 o aktywności 370 MBq każda, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 274568-2013.
  Termin składania ofert: 25.07.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 141. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 262708 - 2013.
  Termin składania ofert: 23.07.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ: pdf | doc
  Załącznik: pdf | docx
  Wybór oferty
   
 142. Przetarg nieograniczony na dostawę pomp próżniowych z miernikami próżni i akcesoriami, wyparek z łaźniami, pompami, kontrolerami próżni i chillerami cieczy chłodzącej, wyposażenia w szkło laboratoryjne i drobny sprzęt (wagi, suszarki, motorki itp.), mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną i zewnętrzną termoparą oraz lodówki i szafy ppoż na odczynniki dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2013/S 119-202762.
  Termin składania ofert: 31.07.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór oferty
   
 143. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do pomiarów spektroelektrochemicznych metodą ATR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 229050 - 2013.
  Termin składania ofert: 27.06.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 144. Przetarg nieograniczony na dostawę spektrometru NMR 500 MHz z kriosondą i niezbędnym wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 110-187880.
  Termin składania ofert: 17.07.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 145. Przetarg nieograniczony na adaptację powierzchni laboratoryjnych w celu poprawy warunków BHP oraz przystosowania mediów na potrzeby badań laboratorium syntezy organicznej, nanomateriałów organicznych (część 1) oraz adaptację pomieszczeń Wydziałowego Laboratorium Pomiarowego do warunków wymaganych przy instalacji spektrometru 500 MHz (część 2) w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 218842 - 2013.
  Termin składania ofert: 21.06.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru inwestycji
  Przedmiary 1
  Przedmiary 2
  Wybór oferty
   
 146. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń technicznych w tym: specjalistycznego wyposażenia laboratoriów (m.in. meble laboratoryjne blaty laboratoryjne itp.), sprzętu komputerowego dla etapu I projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III) i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 201174-2013.
  Termin składania ofert: 04.06.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 147. Przetarg nieograniczony na dostawę dwuzakresowego spektrofotometru UV/VIS dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 199862-2013.
  Termin składania ofert: 05.06.2013 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 148. Przetarg nieograniczony na dostawę układu do spektroskopii Mössbauera wraz z zestawem do zbierania, analizy i archiwizacji danych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 197094-2013.
  Termin składania ofert: 06.06.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 149. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia części wspólnych budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 091-154957.
  Termin składania ofert: 25.06.2013 r. godz 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Wybór oferty
   
 150. Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do pomiaru wielkości cząstek i wyznaczania potencjału zeta dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 170210-2013.
  Termin składania ofert: 14.05.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
  Wybór oferty
   
 151. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń technicznych w tym specjalistycznego wyposażenia laboratoriów (między innymi meble i blaty laboratoryjne) dla I etapu projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 055-090367.
  Termin składania ofert: 26.04.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 152. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do badań czasowo-rozdzielczych biopolimerów z wykorzystaniem luminescencji oraz spektroskopii absorpcyjnych FT - IR i UV dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 043-068477.
  Termin składania ofert: 11.04.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Zmiany SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 153. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego stanowiącego wyposażenie zespołu laboratoriów analizy instrumentalnej próbek dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2013/S 039-062177.
  Termin składania ofert: 09.04.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 154. Przetarg nieograniczony na dostawę liofilizatora laboratoryjnego stanowiącego część wyposażenia laboratorium Centrum Badań Eksperckich (lodówki, zamrażarki, liofilizatory, łaźnie ultradźwiękowe, suszarka, wytrząsarka, wirówka, wagi techniczne i analityczne, zestaw do ekstrakcji, mineralizatory - w systemie otwartym i zamkniętym, pehametry, komora laminarna, zestawy do mikro dozowania i inne) do Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 039-061966.
  Termin składania ofert: 04.04.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie 1
  Pytanie 2
  Wybór oferty
   
 155. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu trzech rentgenowskich dyfraktometrów monokrystalicznych o możliwie najlepszej konfiguracji przeznaczonych do badań makromolekularnych, rozkładu gęstości elektronowej oraz badań wysokociśnieniowych, wraz z przystawkami umożliwiającymi pomiary w szerokim zakresie temperatur oraz z pozostałym niezbędnym osprzętem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2013/S 035-055411.
  Termin składania ofert: 03.04.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 156. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu pomiarowego do badania ogniw paliwowych dla Centrum Nauk Biologiczno-ChemicznychUniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2013/S 034-053860.
  Termin składania ofert: 03.04.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 157. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia zespołu laboratoriów analizy instrumentalnej próbek składającego się z chromatografu gazowego z analizatorem masy typu czas przelotu, wysokosprawnego chromatografu cieczowego, ultra - wysokosprawnego chromatografu cieczowego z kwadrupolowym analizatorem czasu przelotu i elektroforezy kapilarnej ze spektrometrią mas dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2013/S 030-046932.
  Termin składania ofert: 21.03.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 158. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 56520-2013.
  Termin składania ofert: 22.02.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik
  Wybór oferty
   
 159. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do charakterystyki ogniw fotowoltaicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 35608-2013.
  Termin składania ofert: 05.02.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wybór oferty
   
 160. Przetarg nieograniczony na dostawę dewarów do ciekłego azotu, wag laboratoryjnych, wyparek z łaźniami, pompami, kontrolerami próżni i chillerami cieczy chłodzącej oraz wysokociśnieniowych zbiorników do przechowywania argonu dla Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2012/S 248-410445.
  Termin składania ofert: 05.02.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie 1
  Pytanie 2
  Wybór oferty
   
 161. Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 i Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 514082 - 2012.
  Termin składania ofert: 08.01.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedź na zapytanie (UWAGA)
  Pytanie
  Wybór oferty
   
 162. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu pomiarowego do badań ogniw paliwowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III).
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2012/S 235 - 386829.
  Termin składania ofert 22.01.2013 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Unieważnienie postępowania
   
 163. Przetarg nieograniczony na dostawę miernika laboratoryjnego do pomiaru promieniowania alfa, beta i gamma wraz z sondami dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 470276 - 2012.
  Termin składania ofert: 05.12.2012 godz. 11:45
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Pytanie 1
  Pytanie 2
  Wybór oferty