Wydział Chemii | Uniwersytet Warszawski
WCh UW logo Zaawansowane Metody Instrumentalne
i Techniki Pomiarowe
ZMITP logo
 
Ulotka
 
 
Witamy
Od października 2016 roku Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego proponuje nowy kierunek studiów I stopnia:
Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
Advanced Methods of Instrumental Analysis and Measurement Techniques.
Pomiar jest kwintesencją nauk przyrodniczych i ścisłych, a także działalności w szeregu dyscyplinach gospodarki. Wiarygodny wynik pomiaru wymaga rzetelności, cierpliwości i szerokiej wiedzy z wielu dyscyplin. Dlatego pierwsze lata studiów to możliwość uzyskania szerokiej i gruntownej wiedzy z chemii fizycznej, nieorganicznej, organicznej, krystalografii i podstaw chemii teoretycznej. Dodatkowo student zapozna się z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania pracą w laboratorium i oraz podstawami przedsiębiorczości. Następnie na 6 semestrze student dokona wyboru tematyki pracy inżynierskiej i kierownika dyplomu inżynierskiego. Istnieje możliwość, aby pracą dyplomową współkierował naukowiec niebędący pracownikiem Wydziału Chemii, co umożliwia studentowi wykonanie ciekawej pracy dyplomowej w innej instytucji.
Kierunek Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe dedykowany jest osobom zainteresowanym podjęciem pracy takich sektorach gospodarki jak, analityka żywności, kryminalistyka, badania kliniczne, farmaceutyka, analiza nowych materiałów i pokrewne.
Projekt: w3adm@chem.uw.edu.pl
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (2016)