Flaga angielska English version

Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

 
Zdjęcie prof. dr hab. Agaty Michalskiej Maksymiuk

Prof. dr hab. Agata Michalska

 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 55 26 331
adres e-mail: agatam@chem.uw.edu.pl

Tematyka badań:

  • Sensory elektrochemiczne i optyczne (spektrometryczne i fluorymetryczne): mechanizmy, konstrukcje, zastosowania analityczne więcej...
  • Synteza i wykorzystanie materiałów mikro- i nanostrukturalnych w czujnikach elektrochemicznych i optycznych więcej...
  • Nanowłókna elektroprzędzione - synteza i zastosowania w sensorach elektrochemicznych i optycznych
 

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2023