.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW - CYKL AEROBOWY
Cykl aerobowy
Cykl anaerobowy
.
.
.
Powrót

 
OBJAŚNIENIA

Z- Zraszacz
ZL - złoże
OC - zbiornik scieków z osadem czynnym
P - pompa
K - zawór do pobierania próbek


Dla uproszczenia nie zamieszczono kompresora  i aparatury kontrolno-pomiarowej