Zakład Dydaktyczny Technologii Chemicznej


UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Zakład Dydaktyczny Technologii Chemicznej


U.W. Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Technologia chemiczna jest dziedziną zajmującą się procesami chemicznymi w skali przemysłowej. Podstawowym zadaniem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką prowadzenia procesów chemicznych w dużej skali, uzyskanie warunków niezbędnych do przekształcenia reakcji chemicznych ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej. Zadaniem kursu jest także zapoznanie z głównymi procesami współczesnego przemysłu chemicznego oraz objaśnienie działania praw podstawowych, na których opierają się te procesy ich bazą surowcową i wzajemnym powiązaniem.

Strona archiwalna - od początku letniego semestru 2006 / 2007 oficjalną stroną Zakładu Dydaktycznego Technologii Chemicznej jest - proszę nacisnąć link po prawej -->
Z.D.T.Ch

Skład osobowy

prof. dr hab. Teresa Kasprzycka-Guttman -
Kierownik Pracowni Fiz-Chem. Podstaw
Technologii Chemicznej


dr hab. inż. Andrzej Kaim - adiunkt


dr hab. Grzegorz Litwinienko - adiunkt
Kierownik Zakładu


dr Elżbieta Megiel - adiunkt


dr inż. Jadwiga Skupińska
- starszy wykładowca
Prodziekan Wydziału d.s. Studenckichdr Hanna Wilczura-Wachnik - adiunkt
Koordynator Wydziałowy
Programu Socrates - Erasmus


dr Tomasz Pawłowski - adiunkt


dr Monika Karpińska - adiunkt


mgr Adam Chajewski - specjalista inż. t.
Wydziałowy Specjalista d.s. BHP


mgr Adam Myśliński - starszy specjalista n - t


Barbara Grabowska - sekretariat

.
.

Dydaktyka
Wykłady


Technologia chemiczna -
dr Hanna Wilczura Wachnik

.


Elementy biotechnologii -
dr hab. Grzegorz Litwinienko

.

Fizykochemia polimerów -
dr hab. inż. Andrzej KaimOdpady przemysłowe i ich utylizacja -
prof. dr hab. Teresa Kasprzycka-GuttmanUtylizacja i neutralizacja odpadów -
prof. dr hab. Teresa Kasprzycka-Guttman

dla MSOŚ

Teoretyczne i praktyczne aspekty katalizy chemicznej -
dr inż. Jadwiga SkupińskaWykłady monograficzne i specjalizacyjne


Mechanizmy i kinetyka polireakcji -
dr hab. inż. Andrzej Kaim

specjalizacyjny


Mechanizmy klasycznej i kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej -
dr hab. inż. Andrzej Kaim
monograficzny


Technologia tworzyw sztucznych -
dr hab. inż. Andrzej Kaim
monograficzny


Termochemia z elementami termodynamiki -
dr hab. Grzegorz Litwinienko
monograficzny


Autooksydacja i antyoksydanty -
dr hab. Grzegorz Litwinienko

monograficzny
.


Wolne rodniki w chemii i biologii -
dr hab. Grzegorz Litwinienko

specjalizacyjny
.

Termodynamika i technologia rozdzielania mas -
prof. dr hab. Teresa Kasprzycka-Guttman
specjalizacyjny


Ekonomika ochrony środowiska
- prof. dr hab. Teresa Kasprzycka-Guttman
monograficzny


Metody membranowe
- dr Elżbieta Megiel
monograficzny


"Rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w roztworach polimerów"
- dr Hanna Wilczura-Wachnik
monograficzny


Seminaria


Seminarium specjalizacyjne
prof. dr hab. Teresa Kasprzycka-Guttman

Seminarium magisterskie
prof. dr hab. Teresa Kasprzycka-Guttman

Seminarium zakładowe
Koordynator - dr hab. Grzegorz Litwinienko
Laboratoria


Technologia chemiczna
kierownictwo - dr inż. Jadwiga Skupińska
Odpady przemysłowe i ich utylizacja -
kierownictwo - dr hab. Grzegorz Litwinienko

dla W.Ch.

Utylizacja i neutralizacja odpadów -
kierownictwo - dr Hanna Wilczura-Wachnik

dla MSOŚ.

Wpływ przemysłu na środowisko -
kierownictwo - dr Hanna Wilczura-Wachnik

dla MSOŚ.

Fizykochemia nowych materiałów -
Ćwiczenia prowadzi - dr hab. inż. Andrzej Kaim

dla W.Ch.

Chemia fizyczna II -
Ćwiczenie 4 prowadzi
- dr inż. Jadwiga Skupińska

dla W.Ch.

Laboratorium specjalizacyjne
kierownictwo - prof. dr hab. Teresa Kasprzycka-Guttman


Prace magisterskie


Przykładowe przewidywane tematy...
Wycieczki przemysłowe


Na Wydziale Chemii organizowane są...
organizacja - mgr Adam Chajewski


Do góry
Powrót


Str. oprac. Adam Myśliński