UNIWERSYTET WARSZAWSKIZakład Dydaktyczny
Chemii Organicznej
i Technoligii Chemicznej

Menu


Nowości wydawnicze
Technologia chemiczna to dziedzina stosująca prawa i zasady naukowe do ustalenia takich metod postępowania, aby przemysłowe wytwarzanie produktu następowało w optymalnych warunkach, możliwie najmniejszym nakładem środków i z minimalną ilością produktów ubocznych.
Bez względu na kierunek twojej kariery - jako przyszły naukowiec, biznesmen, lobbysta lub jako aktywista ekologiczny, powinieneś posiadać wiedzę na temat chemii jako nauki i chemii jako przemysłu oraz powiązań między chemią, technologią chemiczną, ekologią, biotechnologią, ekonomią. Wiedzę tę zyskasz w wyniku zajęć jakie oferuje

Pracownia Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych

Podstawowa oferta dydaktyczna PTOMF różni się nieco od profilu naukowego Pracowni. Nasze badania naukowe ukierunkowane są na:

Gdy zdecydujesz się na licencjat lub studia magisterskie w naszej Pracowni - nauczysz się obsługiwać aparaturę badawczą. Ponadto, biorąc udział w realizacji jednego z wyżej wymienionych projektów naukowych możesz stać się współautorem publikacji naukowej.