dr Piotr Piątek
Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
pokój: 327; telefon: (022) 8220211 wew. 237
e-mail: ppiatek@chem.uw.edu.plmailto:ppiatek@chem.uw.edu.plshapeimage_1_link_0
Proseminarium i pracownia rok IIProseminarium_i_pracownia_rok_II.html