Analiza statystyczna w laboratorium

Analiza statystyczna w laboratorium
PWN, Warszawa 2016 r.
Analiza statystyczna w laboratorium
PDF Spis treści
© Wojciech Hyk, Zbigniew Stojek
Pozycja skierowana głównie do osób, które zawodowo wykonują badania i pomiary. Zawiera szereg przykładów ściśle związanych z praktyką laboratoriów analitycznych, studia przypadków oraz zagadnienia związane z procesem kontroli jakości wyników pomiarów, takie jak walidacja metody pomiarowej. Przedstawia również środowisko aplikacji e-stat, pozwalającej prowadzić skomplikowane obliczenia statystyczne przez Internet (w chmurze).
Książka obejmuje zagadnienia, które dotyczą wszystkich pomiarów wykonywanych w laboratoriach naukowych: rodzaje błędów eksperymentalnych i ich charakterystyka, propagacja błędów losowych, szacowanie niepewności uzyskanego wyniku, metody regresji liniowej czy podstawowe techniki chemometryczne. Będzie pomocna osobom mniej doświadczonym w prowadzeniu statystycznej analizy wyników pomiarowych. Bardziej zaawansowany czytelnik odnajdzie w niej między innymi: sposoby sterowania jakością badań w rutynowej pracy laboratoryjnej czy zaawansowane techniki chemometryczne dla bardzo dużych zbiorów danych.

Dostępność

Książkę można nabyć bezpośrednio na:
Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
pokój nr 152 lub 153
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Zamówienia

Zamówienia można składać: Po dokonaniu płatności książka zostanie wysłana przesyłką pocztową.
Pytania i uwagi można również kierować bezpośrednio do autorów (kontakt).

Uwaga: Zakup podręcznika nie jest równoznaczny z uzyskaniem autoryzowanego dostępu do programów e-stat.

Wydział Chemii UW Ochrona danych osobowych © Wojciech Hyk