Strona główna Centrum Studia Podyplomowe
logo Centrum Metrologii Chemicznej 
przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 

O Studiach
Rekrutacja
Program
Materiały
Kontakt
© 2010 CMCh
W A Ż N E   I N F O R M A C J E
Rekrutacja na XVI edycję Studiów Podyplomowych z Metrologii Chemicznej rozpocznie się 30.07.2018.
Rejestracja odbywa się poprzez system IRK.
Serdecznie zapraszamy!
XV edycja (2017/2018) studiów podyplomowych w zakresie Metrologii Chemicznej zakończona!
W maju zakończyliśmy XV edycję Studiów Podyplomowych w zakresie Metrologii Chemicznej. Do elitarnego grona metrologów dołączyła kolejna grupa naszych absolwentów, którym serdecznie gratulujemy.
W uroczystym zakończeniu studiów, połączonym z wręczeniem świadectw, uczestniczyli Absolwenci i ich Rodziny oraz grono znamienitych gości: dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW - Dziekan Wydziału Chemii, dr Włodzimierz Lewandowski - Prezes Głównego Urzędu Miar oraz Paweł Oracz - Dyrektor w Głównym Urzędzie Miar, Andrzej Kolasa - Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacyjnego, dr hab. Wojciech Hyk oraz dr Piotr Bieńkowski - wykładowcy. Całość uroczystości prowadziła Pani Profesor Ewa Bulska - Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Metrologii Chemicznej.
Po części oficjalnej i przemowach naszych gości, Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, a następnie wszyscy udali się na poczęstunek.
Dziękujemy Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, które nie tylko udostępniło nam sale na zakończenie, lecz także gościło nas w trakcie całego roku akademickiego na zajęciach.

Zdjęcie z zakończenia XV edycji Studium Podyplomowego
XIV edycja (2016/2017) studiów podyplomowych w zakresie Metrologii Chemicznej zakończona!
27 maja 2017 r odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych połączone z wręczeniem świadectw. W uroczystości oprócz Absolwentów i Ich rodzin udział wzięli Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego - dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Prezes Głównego Urzędu Miar - dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Polskie Centrum Akredytacji reprezentowała Pani dr Hanna Tugi. Dziękujemy także Członkom Komisji Egzaminacyjnych, którzy razem z nami uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu.

Gratulujemy absolwentom!
Zdjęcie z zakończenia XIV edycji Studium Podyplomowego
Uroczyste zakończenie XIII edycji Studium Podyplomowego połączone z rozdaniem świadectw ukończenia Studium - 11 czerwca 2016 roku
Fotoalbum
Uroczyste zakończenie VIII edycji Studium Podyplomowego połączone z rozdaniem świadectw ukończenia Studium - 18 czerwca 2011 roku
Fotoalbum
Zdjęcia grupowe z zakończenia IV edycji Studium Podyplomowego
[ zdjęcie 1 | zdjęcie 2 | zdjęcie 3 | zdjęcie 4 | zdjęcie 5 | zdjęcie 6 ]
Uroczyste zakończenie pierwszej edycji Studium Podyplomowego połączone z rozdaniem świadectw ukończenia Studium - 6 marca 2005 roku  | więcej |