ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa


.
Czerwiec 1939 r. Prezydent Ignacy Mościcki otwiera Gmach Chemii Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Lata pięćdziesiąte ub. wieku. Widok z lotu ptaka.
Widok współczesny . Inauguracja roku akademickiego Jedna z pracowni studenckich Sala Rady Wydziału Aula im. Wojciecha Świętosławskiego Piknik w Ogrodach Wydziału
.
Poniżej linki do kolejnych numerów "Absolwenta" - Biuletynu Koła Chemików
Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Nr 1
Nr 2
Nr 2-Sup.
Nr 3

Nr 3-sup
Nr 4
Nr 4-Sup.
Nr 5

Nr 6
 
 
 

.

.Do góry
Powrót

Najlepiej oglądać w MSIE5.0 i wyżej.
Str. oprac. Adam Myśliński
Ostatnie zmiany - 19.11.2009 16:45