Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

 

EUROMASTER®

Międzynarodowa Akredytacja Studiów Magisterskich ECTN EUROMASTER® na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Measurement Science in Chemistry

Stowarzyszenie European Chemistry Thematic Network (ECTN) prowadzi od kilku lat akredytację studiów na poziomie licencjackim (Eurobachelor®), a od roku 2007 również akredytację studiów na poziomie magisterskim (Euromaster®). Założenia oraz wymagania do akredytacji programów na poziomie magisterskim Euromaster® zostały przyjęte na zgromadzeniu ogólnym stowarzyszenia ECTNA w roku 2006 i zostały zaakceptowane przez EuCheMS.

Akredytacja Euromaster® jest przyznawana na 5 lat dla programu studiów magisterskich, który spełnia wymagania ECTN (między innymi odpowiednia liczba punktów ECTS, zgodność z wymaganiami procesu bolońskiego oraz zgodność z dokumentem „Budapeszt Descriptor”). Po 5 latach akredytacja może być przedłużona na kolejne 5 lat.

Akredytacja Euromaster® może być przyznana dla pojedynczego wydziału, dla zespołu wydziałów, dla uczelni lub zespołu uczelni (w tym ostatnim przypadku dla Konsorcjum, które posiada wspólny program nauczania (JDP - Join Degree Programme)).

Measurement Science in Chemistry

Konsorcjum 9 uniwersytetów europejskich, w którym uczestniczy Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskało międzynarodową akredytację EUROMASTER® programu studiów magisterskich „Measurement Science in Chemistry”, przyznaną przez stowarzyszenie European Chemistry Thematic Network (ECTN).

Akredytacja Euromaster® jest przyznana zespołowi uczelni (Konsorcjum), który posiada wspólny program nauczania (JDP - Join Degree Programme). Jesteśmy drugim w Europie konsorcjum, które otrzymało akredytację Euromaster®, w tym przypadku dla programu „Measurement Science in Chemistry”. Projekt tego JDP ma poparcie merytoryczne oraz wsparcie finansowe Komisji Europejskiej poprzez udział merytoryczny w „JDP International Committee” przedstawiciela Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (EC-JRC). Projekt Europejski TrainMiC pozwoli na finansowanie działalności konsorcjum, wymiany nauczycieli akademickich pomiędzy partnerami konsorcjum oraz na finansowanie międzynarodowej szkoły letniej dla studentów.

Więcej informacji na stronie: http://www.msc-euromaster.eu/
Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Ewa Bulska, adres e-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl