Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

 

Przebieg pracy naukowej

 • 1999 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - profesor
 • 1996 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - doktor hab., chemia analityczna
 • 1986 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - doktor
 • 1977 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - magister

Doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą

 • 2002 - Brazylia, Uniwersytet w San Paulo, zaproszenie FASPAS, profesor wizytujący, 3 miesiące
 • 2001 - Niemcy, Politechnika w Darmstadzie, laboratorium prof. H. Ortnera, profesor wizytujący, 1 miesiąc
 • 1998 - Niemcy, Politechnika w Darmstadzie, laboratorium prof. H. Ortnera, stypendium DAAD
 • 1998 - Turcja, Pracownia Analizy Chemicznej, Uniwersytet Uludag, Bursa, profesor wizytujący, 1 miesiąc
 • 1997 - Francja, Pracownia Chemii Bionieorganicznej, Uniwersytet w Bordeaux, wymiana w ramach współpracy polsko-francuskiej
 • 1990, 1991, 1992 - Szwecja, Uniwersytet w Umea, pozycja “Research Associate” w laboratorium prof. W. Frecha, każdorazowo po 2 miesiące
 • 1991 - 1992 - Niemcy, Max-Planck Institut, Dortmund, stypendium po-doktorskie, 18 miesięcy
 • 1989 - Niemcy, Max-Planck Institut, Dortmund, stypendium po-doktorskie, 6 miesięcy
 • 1986 - Niemcy, Uniwersytet Karola Marksa w Lipsku, staż naukowy, 2 miesiące

Wykłady zaproszone na konferencjach naukowych

 • Art 2002, Belgia, 2002
 • Symposium on Atomic Spectrometry, Brazylia, 2002
 • CANAS'01, Niemcy, 2001
 • Euroanalysis, Portugalia, 2000
 • Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXI, Turcja, 1999
 • CANAS'99, Niemcy, 1999
 • Conference of Japan Society on Analytical Chemistry, Japan, 1998
 • Deauville Conference 97, Francja, 1997
 • CANAS'97, Niemcy, 1997
 • XXXII Congreso Mexicano de Quimica, Meksyk, 1996
 • Colloquium Spectroscopicum Internationale XXVII, Norwegia, 1991
 • Euroanalysis, Francja, 1987

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia

Nagrody za działalność naukową

 • Medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu chemii analitycznej i przycznienia się do rozwoju prac nad spektrometrią atomową, Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2012
 • Złoty Medal za długoletnią służbę, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2009
 • Nagroda naukowa im W. Świętosławskiego przyznana przez Radę Wydziału UW za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie zastosowań chemii analitycznej, 2006
 • Nagroda naukowa im. Bunsena-Kirchoffa przyznana przez Niemieckie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w zakresie spektroskopii atomowej, 2004
 • Stypendium naukowe J.M. Rektora UW, 2000-2001
 • Nagroda naukowa J.M. Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej, 2000
 • Nagroda naukowa Dziekana Wydziału Chemii UW za wybitne osiągnięcia naukowe, 1999
 • Wybór do Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1999
 • Nagroda J. M. Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie spektrometrii atomowej, 1986

Nagrody za działalność dydaktyczną

 • Nagroda Komitetu Naukowego Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (IRMM-JRC-EC) za wprowadzenie najlepszego projektu edukacyjnego TrainMiC® w zakresie pomiarów chemicznych, 2005
 • Nagroda dydaktyczna przyznana przez Radę Wydziału Chemii UW za przygotowanie atrakcyjnego programu dydaktycznego w zakresie analityki środowiska, 2004