Strona główna     O mnie     Publikacje     Dla studentów     Kontakt

 Koordynator programu MOST na Wydziale Chemii UW
  dr Elżbieta Wagner-Czauderna

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel. 22 55 26 250
pokój 265

University of Warsaw, Faculty of Chemistry
Division of Inorganic and Analytical Chemistry
Louis Pasteur Street 1, 02-093 Warsaw
phone: 0048 22 55 26 250
room 265

Варшавский Университет, Химический Факультет
Кафедра неорганической и аналитической химии
ул. Луи Пастера 1, 02-093 Варшава
тел. 0048 22 55 26 250
комната 265

Mail: ewagner@chem.uw.edu.pl