Zdjęcie Prof. dr hab. Krzysztofa Maksymiuka

Prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Elektroanalizy Chemicznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. (48 22) 55 26 320
adres e-mail: kmaks@chem.uw.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2020