Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych

(część chemiczna)

wykład


Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej

wykład
dla kierunków Inżynieria Nanostruktur oraz Energetyka i Chemia Jądrowa

Egzamin pisemny

czwartek, 31 stycznia, godz. 12:15, Aula.

Egzamin poprawkowy, pisemny

poniedziałek, 18 lutego, godz. 9:30, sale 305 i 338.


Podstawy Obliczeń Chemicznych

dla kierunków Inżynieria Nanostruktur oraz Energetyka i Chemia Jądrowa

 

Kolokwium poprawkowe z Podstaw Obliczeń Chemicznych

czwartek, 24 stycznia, w czasie zajęć z Podstaw Obliczeń Chemicznych.
Kolokwium 1: pierwsza połowa zajęć
Kolokwium 2: druga połowa zajęć

Kolokwium poprawkowe (2-gi termin) z Podstaw Obliczeń Chemicznych
(w sesji egzaminacyjnej)

środa, 30 stycznia , godz. 11:40, sala labor. 271.
Dotyczy Studentów, którzy jeszcze nie zaliczyli kolokwium 1 lub 2, lub obu.
Obejmuje całość materiału ćwiczeń (kolokwium 1 i 2).
Jest to ostatnia możliwość zaliczenia materiału Podstaw Obliczeń Chemicznych.


Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej

laboratorium
dla kierunków: Inżynieria Nanostruktur oraz Energetyka i Chemia Jądrowa

Kolokwium poprawkowe z Laboratorium

Kolokwium poprawkowe (2-gi termin) z Laboratorium
(w sesji egzaminacyjnej)

środa, 30 stycznia , godz. 10:00, sala labor. 271.
Dotyczy Studentów, którzy jeszcze nie zaliczyli kolokwium 1 lub 2, lub obu.
Obejmuje całość materiału Laboratorium (kolokwium 1 i 2).
Jest to ostatnia możliwość zaliczenia materiału teoretycznego Laboratorium.

Energetyka i Chemia Jądrowa

Harmonogram zajęć w Laboratorium Chemii Nieorganicznej (rok 2018/19)
Energetyka i Chemia Jądrowa

DATA
środa (10.00-13.00)
TEMAT ZAJĘĆ
3 października Zajęcia organizacyjne, czynności laboratoryjne typowe dla chemii nieorganicznej, sala 256
10 października Reakcje i równowagi jonowe w roztworach - ćwiczenia wstępne, sala 256
MODUŁ Identyfikacje, sala 256
17 października 1. Wprowadzenie do zajęć oraz właściwości i identyfikacja kationów metali bloku s
24 października 2. Właściwości i identyfikacja kationów metali bloku d i p
31 października 3. Właściwości i identyfikacja anionów
7 listopada 4. Właściwości i identyfikacja soli
14 listopada KOLOKWIUM 1,
uzupełnienie ćwiczeń modułu Identyfikacje
21 listopada Uzupełnienie ćwiczeń
MODUŁ Reakcje, sala 271
  Gr.1 Gr.2
28 listopada Synteza preparatu Związki kompleksowe
5 grudnia Reakcje redoks Synteza preparatu
12 grudnia Związki kompleksowe Synteza nanocząstek
19 grudnia Synteza nanocząstek Reakcje redoks
9 stycznia KOLOKWIUM 2,
uzupełnienie ćwiczeń modułu Reakcje
16 stycznia Kolokwia poprawkowe (po godz. 15), uzupełnienie ćwiczeń
23 stycznia Uzupełnienie ćwiczeń

Harmonogram w postaci pliku pdf


Inżynieria Nanostruktur

Harmonogram zajęć w Laboratorium Chemii Nieorganicznej (rok 2018/19)
Inżynieria Nanostruktur

DATA
środa (10.00-13.00)
TEMAT ZAJĘĆ
3 października Zajęcia organizacyjne, czynności laboratoryjne typowe dla chemii nieorganicznej, sala 271
10 października Reakcje i równowagi jonowe w roztworach - ćwiczenia wstępne, sala 271
MODUŁ Reakcje, sala 271
  Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4
17 października Synteza preparatu Reakcje redoks Związki kompleksowe Synteza nanocząstek
24 października Reakcje redoks Związki kompleksowe Synteza nanocząstek Synteza preparatu
31 października Związki kompleksowe Synteza nanocząstek Synteza preparatu Reakcje redoks
7 listopada Synteza nanocząstek Synteza preparatu Reakcje redoks Związki kompleksowe
14 listopada KOLOKWIUM 1,
uzupełnienie ćwiczeń modułu Reakcje
21 listopada Uzupełnienie ćwiczeń, wejściówek i opisów
MODUŁ Identyfikacje, sala 256
28 listopada 1. Właściwości i identyfikacja kationów metali bloku s
5 grudnia 2. Właściwości i identyfikacja kationów metali bloku d i p
12 grudnia 3. Właściwości i identyfikacja anionów
19 grudnia 4. Właściwości i identyfikacja soli
9 stycznia KOLOKWIUM 2 ,
uzupełnienie ćwiczeń modułu Identyfikacje
16 stycznia Kolokwia poprawkowe (po godz. 15), uzupełnienie ćwiczeń
23 stycznia Uzupełnienie ćwiczeń

Harmonogram w postaci pliku pdf


Chemia ogólna

laboratorium
dla kierunku Chemia medyczna

Chemia Medyczna, grupa 1

Harmonogram zajęć w Laboratorium Chemii Ogólnej (rok 2018/19)
Chemia Medyczna, grupa 1

DATA
środa (10.00-13.00)
TEMAT ZAJĘĆ
3 października Zajęcia organizacyjne, czynności laboratoryjne typowe dla chemii nieorganicznej, sala 256
10 października Reakcje i równowagi jonowe w roztworach - ćwiczenia wstępne, sala 256
MODUŁ Identyfikacje, sala 256
17 października 1. Wprowadzenie do zajęć oraz właściwości i identyfikacja kationów metali bloku s
24 października 2. Właściwości i identyfikacja kationów metali bloku d i p
31 października 3. Właściwości i identyfikacja anionów
7 listopada 4. Właściwości i identyfikacja soli
14 listopada KOLOKWIUM,
uzupełnienie ćwiczeń
16 stycznia Kolokwia poprawkowe (po godz. 15), uzupełnienie ćwiczeń
23 stycznia Uzupełnienie ćwiczeń

Harmonogram w postaci pliku pdf


Chemia Medyczna, grupa 2

Harmonogram zajęć w Laboratorium Chemii Ogólnej (rok 2018/19)
Chemia Medyczna, grupa 2

DATA
środa (10.00-13.00)
TEMAT ZAJĘĆ
3 października Zajęcia organizacyjne, czynności laboratoryjne typowe dla chemii nieorganicznej, sala 256
21 listopada Reakcje i równowagi jonowe w roztworach - ćwiczenia wstępne, sala 256
MODUŁ Identyfikacje, sala 256
28 listopada 1. Wprowadzenie do zajęć oraz właściwości i identyfikacja kationów metali bloku s
5 grudnia 2. Właściwości i identyfikacja kationów metali bloku d i p
12 grudnia 3. Właściwości i identyfikacja anionów
19 grudnia 4. Właściwości i identyfikacja soli
9 stycznia KOLOKWIUM,
uzupełnienie ćwiczeń
16 stycznia Kolokwia poprawkowe (po godz. 15), uzupełnienie ćwiczeń
23 stycznia Uzupełnienie ćwiczeń

Harmonogram w postaci pliku pdf