logo Centrum Metrologii Chemicznej 
przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 
O Centrum
Studia Podyplomowe
Warsztaty TrainMiC
Kontakt
Serdecznie witamy na stronach informacyjnych
Centrum Metrologii Chemicznej (CMCh)
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiedza w zakresie metrologii chemicznej jest niezbędna dla tych wszystkich, którzy wykonują lub nadzorują pomiary chemiczne oraz dla tych wszystkich, którzy podejmują istotne decyzje na podstawie tych wyników. W związku z tym Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, przy współpracy z Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji, powołał Centrum Metrologii Chemicznej (CMCh), którego głównym zadaniem jest edukacja i szerzenie wiedzy w zakresie metrologii chemicznej.

Podstawowym celem Centrum Metrologii Chemicznej jest upowszechnianie wiedzy zgodnie z aktualnie obowiązującymi dokumentami międzynarodowymi takimi jak: norma ISO/IEC 17025; "Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii", "Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik" oraz odnośne dokumenty EA i ILAC.

Najważniejszym osiągnięciem CMCh jest uruchomienie pierwszych w Europie studiów podyplomowych dla osób zawodowo związanych z pomiarami chemicznymi i z ich interpretacją.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną, programem Studium Podyplomowego w zakresie Metrologii Chemicznej oraz zasadami studiowania.