Strona główna
logo Centrum Metrologii Chemicznej 
przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 
 O Centrum
 Cele
 Rada
 Instytucje
Studia Podyplomowe
Warsztaty TrainMiC
Kontakt
Najważniejszym zadaniem Centrum Metrologii Chemicznej jest upowszechnianie wiedzy w zakresie metrologii chemicznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi dokumentami krajowymi oraz międzynarodowymi:
  • Norma ISO/IEC 17025;
  • "Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii";
  • "Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik";
  • Dokumenty PCA (patrz: www.pca.gov.pl);
  • Dokumenty EA (European co-operation for Accreditation, patrz: www.european-accreditation.org);
  • Dokumenty ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation, patrz: www.ilac.org).