Strona główna
logo Centrum Metrologii Chemicznej 
przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 
O Centrum
Studia Podyplomowe
 Warsztaty TrainMiC
 Cele
 Listopad 2001
 Czerwiec 2002
 Listopad 2002
Kontakt
TrainMiC logo Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego już od ponad dwóch lat współpracuje z Europejskim Instytutem Miar IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) i bierze czynny udział w organizacji szkoleń i kursów pod nazwa TrainMiC. Materiały szkoleniowe zostały przygotowane przez międzynarodową grupę ekspertów, pod kierownictwem IRMM, dzięki czemu wydawane świadectwa są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Dzięki pomocy IRMM posiadamy możliwość przygotowywania szkoleń w zakresie metrologii w chemii na potrzeby naszego rynku.

W planach jest kontynuacja organizowania kursów metrologicznych dla osób ze środowiska chemicznego, współorganizacja konferencji, stworzenie solidnej bazy danych dostępnej w Internecie, a także zorganizowanie szkoleń i studiów w dziedzinie metrologii w zależności od zapotrzebowania rynku polskiego.