Adam Myśliński 
Emerytowany, jeszcze starszy
specjalista naukowo - techniczny

Ćwiczenie 3
Uzdatnianie wody
.
Ćwiczenie 13 i 13A
Oczyszczanie
ścieków
.

Studium Podyplomowe 
. ..Uprzejmie informuję,

że z dniem 31 paździrnika 2018 roku zakończyłem pięćdziesięciodwuletnią pracę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i przeszedłem w stan spoczynku.

Do końca czerwca 2020 roku będę jeszcze prowadził zajęcia na zasadzie umowy - zlecenia i moja obecność na Wydziale ograniczy się do dni zajęciowych.

Mojm Szefom, Koleżankom i Kolegom, i wszystkim z Państwa, z którymi miałem przyjemność wspólpracować, serdecznie dziękuję.
Adam Myśliński


W ramach Pracowni "Technologii Chemicznej" dla studentów III roku studiów Wydziału Chemii, Pracowni "Utylizacji i Neutralizacji Odpadów" dla Studentów M.S.O.Ś U.W. oraz studentów Makrokierunku "Zarządzanie Środowiskiem - Environmental Management" będę prowadzić ćwiczenia z techniki wody i ścieków.

Administruję jeszcze
archiwalnymi stronami okolicznościowymi
Wydziału Chemii UW, które projektowałem
i wykonałem.


 
.
.


Ost. zmiany - 29.01.2021 17:50

..

..