Informator o studiach


UNIWERSYTET WARSZAWSKI

U.W. Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Zakład Dydaktyczny
Chemii Teoretycznej
i Krystalografii

Zakład Dydaktyczny
Chemii Fizycznej
Zakład Dydaktyczny
Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej

Zakład Dydaktyczny
Chemii Organicznej

Zakład Dydaktyczny
Technologii Chemicznej

Zakład Dydaktyczny
Fizyki i Radiochemii
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 11 marca 2004 r. przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku "Chemia" prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przyznała w dniu 23 marca 2002 roku na 5 lat certyfikat wysokiej jakości kształcenia Nr 16/2000 Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Warszawskiego


trakcie zajęć prowadzonych w Zakładzie Chemii Fizycznej zapoznacie się z osiągnięciami współczesnej chemii nowych materiałów, nanotechnologii, problemami z pogranicza chemii, biologii i medycyny, a także nauczycie się posługiwać nowoczesnym sprzętem pomiarowo-badawczym.


To właśnie u nas dowiecie się o nowych polimerach przewodzących i nanomateriałach węglowych. Będziecie mogli sami je zsyntezować w postaci cienkich filmów, nanorurek, nanodrutów lub “cebulek” węglowych i zbadać ich niezwykłe właściwości. Dowiecie się jak można wykorzystać te materiały praktycznie w elektronice, przy konstrukcji biosensorów, jako złącza molekularne lub matryce dla katalizatorów. To u nas będziecie mogli sami wytworzyć mikro- i nanostruktury półprzewodnikowe, które zastosujecie w fotoogniwach przetwarzających energię świetlną w elektryczną.

W czasie studiów zapoznacie się z najnowszymi technologiami magazynowania energii i dowiecie się, co współczesna nauka musi jeszcze osiągnąć, by po naszych ulicach poruszały się samochody napędzane wodorem, a nie - jak obecnie - benzyną czy ropą. Poznacie tajniki bezoporowego przesyłu prądu elektrycznego i konstrukcji procesorów o częstotliwości zegara 1000 GHz, i sami staniecie przed wyzwaniem teoretycznego wyjaśnienia zagadnienia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Czy to siedząc przed ekranem komputera, czy w laboratorium, trzymając w ręku schłodzoną do -200oC kolbę, przetestujecie koncepcje konstrukcji nowych, nieznanych jeszcze chemii ligandów o zaskakująco prostych wzorach sumarycznych.

Nauczycie się, jak zaprząc fizykę kwantową w służbę chemii i jak obliczenia komputerowe mogą wyjawić skład odległych mgławic czy sekrety budowy płatków śniegu. Spróbujecie zmierzyć się z zagadką jednoskrętności przyrody i procesami chemicznymi niszczącymi warstwę ozonową. Dowiecie się, jak modelować strukturę i właściwości nowych materiałów optycznych, i jak z subtelnych efektów magnetycznych rozszyfrować budowę przestrzenną skomplikowanych białek, wielocukrów czy kwasów nukleinowych.

Wspólnie z nami będziecie rozważać typowe problemy chemii biofizycznej - obszaru interdyscyplinarnych badań z pogranicza biofizyki molekularnej, biochemii i chemii fizycznej. Dowiecie się po co i w jaki sposób można wiązać molekuły biologiczne z podłożem i pułapkować enzymy w mikrokapsułkach polimerowych. Będziecie projektować i tworzyć biomimetyczne warstwy molekularne do zastosowania w biosensorach oraz badać ich właściwości fizykochemiczne. Poznanie dynamiki struktur biologicznych z fizykochemicznej perspektywy jest jednym z filarów wiedzy chemików zainteresowanych biologią i medycyną molekularną i może pomóc w zrozumieniu jaki jest molekularny scenariusz choroby Alzheimera i dlaczego normalne struktury białkowe przekształcają się w zabójcze priony.

W trakcie zajęć prowadzonych w naszym Zakładzie zapoznacie się z najnowszymi technikami mikroskopowymi, które pozwolą Wam zajrzeć w świat atomów i molekuł, a stosowane techniki spektroskopowe (NMR, IR, spektroskopia Ramana i UV-Vis) pozwolą Wam zrozumieć świat wiązań chemicznych i uzyskać ciekawe informacje o układach biologicznych na poziomie molekularnym. Nauczycie się wykorzystywać nowoczesną wielowymiarową spektroskopię NMR w badaniach struktury i dynamiki molekuł. Poznacie jej metody i zależności pozwalające na pomiary jedno i wielowymiarowych widm NMR, będziecie mieli dostęp do jedynego w Polsce i wciąż jednego nielicznych w Europie spektrometrów NMR o wyjątkowo silnym polu magnetycznym. Świat procesów chemicznych, i tych sztucznych kontrolowanych przez człowieka, i tych naturalnych - biologicznych jest fascynujący i nadal czeka na badaczy-pasjonatów.

Oprócz twórczej zabawy naukowej, po skończeniu studiów, czeka na Was wiele instytutów badawczych oraz coraz lepiej rozwijający się rynek transferu wiedzy i technologii w kraju i poza nim.Do góry
Informator

Materiał przygotowali Maciej Mazur i Łukasz Tymecki

Nadzór redakcyjny: Jadwiga Skupińska

Stronę oprac. Adam Myśliński