Informator o studiach


UNIWERSYTET WARSZAWSKI

U.W. Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Zakład Dydaktyczny
Chemii Teoretycznej
i Krystalografii

Zakład Dydaktyczny
Chemii Fizycznej

Zakład Dydaktyczny
Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej

Zakład Dydaktyczny
Chemii Organicznej

Zakład Dydaktyczny
Technologii Chemicznej
Zakład Dydaktyczny
Fizyki i Radiochemii
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 11 marca 2004 r. przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku "Chemia" prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przyznała w dniu 23 marca 2002 roku na 5 lat certyfikat wysokiej jakości kształcenia Nr 16/2000 Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Warszawskiego


głębianie tajników natury polega na obserwowaniu zjawisk, ich opisywaniu oraz poszukiwaniu praw nimi rządzących. Ciekawość, inwencja i pracowitość naukowców owocuje poznaniem wielu fundamentalnych praw, które, aczkolwiek wartościowe, pozostają w sferze suchej naukowej literatury dopóki nie znajdą zastosowania. Jak przekonać się już podczas studiów do czego służą reguły matematyczne, prawa fizyczne i chemiczne oraz co z nich praktycznie wynika? O tym, że te reguły i prawa mogą decydować poziomie życia i wpływać na otaczający nas świat możecie przekonać się w naszej Pracowni. To tutaj przekonacie się, że współczesna chemia przyczynia się do wzrostu standardu życia: farmacja i medycyna, przemysł tekstylny, motoryzacyjny, elektronika i inżynieria materiałowa, a nawet tak zdawałoby się odległe dziedziny jak biotechnologia, rolnictwo i przemysł spożywczy to tylko nieliczne przykłady dziedzin, które nie mogą dziś istnieć bez udziału chemii i technologii chemicznej.

Zakład Dydaktyczny Technologii Chemicznej prowadzi kilka rodzajów zajęć (wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych), podczas których dowiecie się, jak najkorzystniej, wydajnie, tanio i w sposób nieszkodliwy dla środowiska prowadzić procesy technologiczne. Prowadzenie operacji i procesów chemicznych w skali mikro daje możliwość sprawdzenia i wykorzystania wiedzy zgromadzonej w ciągu pierwszych trzech lat studiów na Wydziale Chemii. Dowiecie się, na czym polega produkcja detergentów, jak w petrochemii prowadzony jest kraking, jak minimalizowane jest zużycie materiałów w produkcji sody, na czym polega rektyfikacja i w jaki sposób odzyskiwana jest energia cieplna w procesach technologicznych. Zapoznacie się również z rolą chemii we współczesnej biotechnologii.

W ramach ćwiczeń z technologii chemicznej poznacie pakiet programów CHEMCAD firmy Chemstations Inc. należący do nowoczesnych narzędzi stosowanych w Komputerowo Wspomaganej Inżynierii Procesowej zwanych symulatorami procesów przemysłowych.

Związek chemii i ekologii jest istotnym elementem każdych studiów chemicznych - oferujemy wam ćwiczenia laboratoryjne oraz wykłady dotyczące wpływu przemysłu chemicznego na środowisko oraz zajęcia, na których zgłębicie zasady bezpiecznej utylizacji szkodliwych odpadów. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się, czym grozi spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, na czym polega recykling, jak można uwolnić powietrze od różnego rodzaju zanieczyszczeń, jak eksperymentalnie przeprowadzić kraking frakcji ropy naftowej - to zapraszamy do nas. Jak działa oczyszczalnia ścieków oraz w jaki sposób jest uzdatniana woda? Po zajęciach prowadzonych przez Zakład Technologii Chemicznej będziecie znać odpowiedzi na te pytania.

Jeśli zdecydujecie się na wykonanie pracy licencjackiej i magisterskiej w naszej Pracowni, otwierają się dla was nowe możliwości. Jedną z nich jest odkrywanie praw rządzących procesami powstawania związków wielkocząsteczkowych (polimerów).


Na ilustr.:
Powierzchnia van der Waalsa
centrum reakcji kombinacji rodników poliakrylowego i TEMPO “widziana” przez program Swiss-PdbViewer.

Projektowanie i synteza nowych inicjatorów polimeryzacji rodnikowych wspierane jest obliczeniami teoretycznymi i nowoczesnymi narzędziami badawczymi w zakresie analizy spektralnej, termicznej itp. Poszukiwanie nowych materiałów polimerowych obejmuje zatem zarówno rozwiązywanie problemów teoretycznych jak i praktycznych. Stojące do dyspozycji laboratoria studenckie i naukowe pozwalają zobaczyć i dotknąć efekty naszych działań w postaci samodzielnie zsyntetyzowanych polimerów. Kolejnym etapem są badania właściwości fizykochemicznych wytworzonych materiałów, których wyniki prowadzą do modyfikacji przyjętych założeń projektowych (tzw. feedback).

Tutaj także dowiecie się, w jaki sposób możemy śledzić ruch łańcuchów polimerowych w różnych rozpuszczalnikach. Będziecie mogli eksperymentalnie sprawdzić, jakie parametry i dlaczego powodują, że łańcuchy te rozwijają się swobodnie bądź zwijają się w kłębki. Przedmiotem waszej pracy dyplomowej mogą być również efekty energetyczne towarzyszące międzyfazowej wędrówce różnych związków chemicznych. Będą to między innymi np. b-karoten, a-tokoferol, genisteina, kwercetyna, a także wiele innych związków chemicznych, nie tylko o własnościach antyoksydacyjnych, które niezbędne są dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych.

Jeśli interesują was eksperymenty fizykochemiczne oraz praca na komputerze to zapraszamy zajrzyjcie do naszej Pracowni. Dowiecie się, na czym polega badanie mechanizmów reakcji chemicznych oraz które procesy są korzystne a które niekorzystne dla nas i dla naszego środowiska, na czym polega antyoksydacyjne działanie witaminy A, C i E, jak badać żywność, jak izolować i badać naturalne związki organiczne. W czasie specjalizacji i wykonywania pracy badawczej będziecie mieli możliwość poznania zasad działania nowoczesnego sprzętu analitycznego - wasze kwalifikacje zostaną wzbogacone o umiejętność obsługi chromatografu cieczowego HPLC, chromatografu gazowego, spektrometru mas, spektrofotometru w podczerwieni. Poznacie również praktyczne podstawy syntezy chemicznej m. in. tego jak wyeliminować toksyczny fosgen z procesu otrzymywania poliuretanów i poliwęglanów. Zajmiecie się badaniem reakcji otrzymywania monomerów dla poliuretanów na drodze karbonylowania nitrozwiązków oraz karbonylowania bisfenoli do poliwęglanów wobec własnego palladowego katalizatora.


Do góry
Informator

Materiał opracowali: Maciej Mazur i Łukasz Tymecki

Nadzór redakcyjny: Jadwiga Skupińska

Stronę oprac. Adam Myśliński