Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. Ewa Bulska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 55 26 373
adres e-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl
 
Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Analityczne Centrum Eksperckie
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101
tel. +48 22 55 26 522

Tematyka badań: