Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

 

Prof. dr hab. Ewa Bulska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 55 26 373
adres e-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl
 
Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Analityczne Centrum Eksperckie
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101
tel. +48 22 55 26 522

Tematyka badań:

  • Mechanizmy atomizacji w spektrometrii atomowej
  • Analityczne zastosowania spektrometrii atomowej i spektrometrii mas (AAS, ICP-OES, ICP-MS)
  • Analityczne zastosowanie promieniowania synchrotronowego (XANES, XAS)
  • Badanie specjacji pierwiastków istotnych biologicznie
  • Badanie metabolizmu selenu w organizmach żywych
  • Badania fizyko-chemiczne obiektów zabytkowych
  • Zastosowanie stałych sorbentów do zatężania i badania specjacji
  • Mikropróbkowanie laserowe w badaniach ciał stałych

Ostatnia aktualizacja: maj 2020