Analiza statystyczna w laboratorium

e-stat
testy statystyczne Testy statystyczne | Statistical tests
regresja liniowa Regresja liniowa | Linear regression
błąd losowy Analiza błędu losowego
błąd systematyczny Analiza błędu systematycznego
karty kontrolne Karty kontrolne
szacowanie niepewności Szacowanie niepewności
tablice rozkładów Tablice rozkładów statystycznych

Rozwijana na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego usługa e-stat to zestaw interaktywnych stron www - formularzy - i powiązanych z nimi programów, pozwalających prowadzić obliczenia statystyczne przez Internet.
Narzędzia statystyczne oferowane w pakiecie e-stat służą do wielu istotnych zadań w obszarze sterowania jakością badań / pomiarów realizowanych w laboratoriach badawczych. Należą do nich:
  • działania porównawcze,
  • walidacja metody badawczej,
  • szacowanie niepewności pomiarów,
  • prowadzenie kart kontrolnych,
  • porównania międzylaboratoryjne.

Dostęp do programów jest autoryzowany.
Aby uzyskać hasło dostępowe, należy złożyć zamówienie na zakup licencji użytkowania programów.
Wszelkie pytania należy kierować bezpośrednio do autora (kontakt).

Wejście / Enter
Zamówienie / Rejestracja
Wydział Chemii UW Ochrona danych osobowych © Wojciech Hyk