UNIWERSYTET WARSZAWSKI

  WYDZIAŁ CHEMII - ZAKŁAD DYDAKTYCZNY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ


  Przystępując do kolokwium należy znać zasady wykonywania ćwiczenia
  oraz stosowane w nim metody analityczne.


  Ćwiczenie Nr 4

  KOLUMNA REKTYFIKACYJNA O DZIAŁANIU CIĄGŁYM

  WYMAGANIA:

  1. Destylacja - podstawy teoretyczne: 

  -równowaga ciecz-para w układach dwuskładnikowych; zeotropy, azeotropy, wykresy równowagowe w układzie (x,y). 

  - roztwory doskonałe i rzeczywiste; prawo Raoulta. 

  2. Destylacja: zastosowania i ograniczenia, rodzaje destylacji. 

  3. Rektyfikacja okresowa i ciągła; definicja, podstawowe pojęcia: półka teoretyczna, powrót, linia operacyjna. 

  4. Kolumna rektyfikacyjna o działaniu ciągłym: schemat instalacji stosowanej w ćwiczeniu, wyznaczanie liczby półek teoretycznych metodą graficzną Mc Cabe'a i Thielego. 

  Literatura

  1. Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej - praca zbiorowa pod redakcja T. Kasprzyckiej-Guttman.
  2. Destylacja - Podstawy  teoretyczne (opr. mgr Adam Chajewski)
  3. Instrukcja do ćw. nr 4.
  4. J.Ciborowski - Inżynieria chemiczna, Inżynieria procesowa.
  5. M.Serwiński - Zasady inżynierii chemicznej, operacje jednostkowe.
  6. E.Bortel, H.Koneczny - Zarys technologii chemicznej.
  7. Z.Ziółkowski - Destylacja i rektyfikacja w przemyśle chemicznym.
  8. A.Bielański, K.Gumiński i in. - Chemia fizyczna.

  Ćwiczenie Nr 12

  ZASTOSOWANIE PRZEPARNIKA DO ROZDZIELANIA MIESZANIN WODNO - ORGANICZNYCH

  WYMAGANIA
  1. Destylacja - podstawy teoretyczne: 

  -równowaga ciecz-para w układach dwuskładnikowych; zeotropy, azeotropy, wykresy równowagowe w układzie (x,y); 

  - roztwory doskonałe i rzeczywiste; prawo Raoulta. 

  2. Destylacja: zastosowania i ograniczenia, destylacja z parą wodną, rodzaje destylacji. 

  3. Przeparowanie: zasada procesu, bilans materiałowy i energetyczny kolumny przeparnikowej. 

  4. Lotne substancje organiczne, charakterystyka, zagrożenia, usuwanie. 

  Literatura

  1. Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej - praca zbiorowa pod redakcja T. Kasprzyckiej-Guttman.
  2. Destylacja - Podstawy  teoretyczne (oprac. mgr Adam Chajewski).
  3. Odpędzanie lotnych substancji organicznych z roztworów wodnych (oprac. dr Bazyli Semeniuk)
  4. Instrukcja do Ćwiczenia nr 12.
  5. J.Ciborowski - Inżynieria chemiczna, Inżynieria procesowa.
  6. M.Serwiński - Zasady inżynierii chemicznej, operacje jednostkowe.
  7. E.Bortel, H.Koneczny - Zarys technologii chemicznej.
  8. Z.Ziółkowski - Destylacja i rektyfikacja w przemyśle chemicznym
  9. A.Bielański, K.Gumiński i in. - Chemia fizyczna.