UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WYDZIAŁ CHEMII - ZAKŁAD DYDAKTYCZNY TECHNOLOGII CHEMICZNEJPRACOWNIA NEUTRALIZACJI
I UTYLIZACJI ODPADÓW

Ćwiczenie 15    Ćwiczenie 22    Ćwiczenie 18

cwiczenie4

Ćwiczenie nr 15

DESTYLACJA JAKO METODA REGENERACJI ZUŻYTYCH ROZPUSZCZALNIKÓW 

WYMAGANIA:

ZAGADNIENIA:

1. Termodynamiczny opis równowagi ciecz-para: roztwory doskonałe, prawo Raoulta, odchylenia od doskonałości w układach rzeczywistych
2. Równowaga ciecz-para w dwuskładnikowych układach: zeotropowych i azeotropowych, diagramy fazowe.
3. Rodzaje procesów destylacyjnych: destylacja prosta, destylacja z parą wodną, rektyfikacja.
4. Budowa i działanie kolumny rektyfikacyjnej.
5. Zalety i ograniczenia metod destylacyjnych w zastosowaniu do rozdzielania i oczyszczania substancji.

LITERATURA:

1. Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej - pr. zbiorowa pod redakcja T. Kasprzyckiej-Guttman.
2. J.Ciborowski - Inżynieria chemiczna, Inżynieria procesowa.
3. M.Serwiński - Zasady inżynierii chemicznej, operacje jednostkowe.
4. E.Bortel, H.Koneczny - Zarys technologii chemicznej.
5. Z.Ziołkowski - Destylacja i rektyfikacja w przemyśle chemicznym.
6. A.Bielański, K.Gumiński i in. - Chemia fizyczna.
7. Destylacja - podstawy teoretyczne (oprac. mgr Adam Chajewski)
8. Instrukcja do Ćwiczenia 15

Powrót do strony głównej

cwiczenie12

Ćwiczenie nr 22

ODPĘDZANIE LOTNYCH SUBSTANCJI ORGANICZNYCH Z WODNYCH ROZTWORÓW ODPADOWYCH.

WYMAGANIA:

ZAGADNIENIA:

1. Lotne substancje organiczne a ochrona środowiska.
2. Równowaga ciecz-para dla mieszanin dwuskładnikowych jednorodnych. Zależności między składem fazy cieklej i fazy gazowej. Diagramy fazowe (kwadrat jednostkowy) - zeotropy, azeotropy..
3. Roztwory doskonałe, prawo Raoulta, odchylenia od doskonałości w układach rzeczywistych.
4. Rodzaje procesów destylacyjnych: destylacja prosta, destylacja z para wodną, rektyfikacja.
5. Przeparowanie.

LITERATURA:

1. Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej - pr. zbiorowa pod redakcja T. Kasprzyckiej-Guttman.
2. J.Ciborowski - Inżynieria chemiczna, Inżynieria procesowa.
3. M.Serwiński - Zasady inżynierii chemicznej, operacje jednostkowe.
4. E.Bortel, H.Koneczny - Zarys technologii chemicznej.
5. Z.Ziółkowski - Destylacja i rektyfikacja w przemyśle chemicznym.
6. A.Bielański, K.Gumiński i in. - Chemia fizyczna.
7. Destylacja - podstawy teoretyczne (oprac. mgr Adam Chajewski)
8. Usuwanie lotnych substancji organicznych z roztworów wodnych przez przeparowanie (oprac. dr Bazyli Semeniuk
9. Instrukcja do Ćwiczenia 22.

Powrót do strony głównej

Stronę www oprac. A.M.