Baza praktykPotencjalne miejsca praktyk:

1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych
tel./fax: (022) 842 20 11/ (022) 842 23 03
www.cobro.org.pl

2. Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
tel./fax: (022) 581 95 31/ (022) 620 83 78
http://www.gum.gov.pl

3. Instytut Chemii Fizycznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
tel./fax: (022) 343 20 00/ (022) 343 33 33
http://ichf.edu.pl

4. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
tel./fax: (022) 811 00 81/ (022) 811 15 32
http://orgmasz.cp2.win.pl

5. Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. M. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
tel./fax (022) 343 20 00/ (022) 632 66 81
http://www.icho.edu.pl

6. Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel./fax: (022) 568 20 97/ (022) 633 98 04
http://www.ichp.waw.pl

7. Instytut Energii Atomowej Świerk
05-400 Otwock - Świerk
Zakład Doświadczalny Laboratorium Badań Materiałowych
tel./fax: (022) 718 00 61/ (022) 718 00 61
www.lbmzdiea.pl

8. Instytut Farmaceutyczny
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel./fax: (022) 456 39 00/ (022) 456 38 38
http://www.ifarm.waw.pl

9. Instytut Ochrony Środowiska
ul. Krucza 5/11 d, 00-548 Warszawa
Laboratorium Monitoringu Środowiska
tel./fax: (022) 621 50 83/ (022) 629 52 63
www.ios.edu.pl

10. Instytut Paliw i Energii Odnawialnej
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
Laboratorium Badawcze
tel./fax: (022) 510 02 00/ (022) 510 02 20
www.ipieo.pl

11. Instytut Sportu
ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa
Zakład Badań Antydopingowych
tel./fax: (022) 834 94 05/ (022) 864 91 32
www.insp.pl

12. Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Zespół Laboratoriów Badawczych
tel./fax: (022) 579 61 74, (022) 825 52 86
www.itb.pl

13. Instytutem Technologii Materiałów Elektronowych
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
tel./fax: (022) 835 30 41/ (022) 864 54 96
http://www.itme.edu.pl

14. Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
tel./fax.(022) 851 43 69/ (022) 841 06 52
http://www.il.waw.pl/kierown.html

15. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel./fax: (022) 542 14 00/ (022) 849 74 84
http://www.pzh.gov.pl

16. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
ul. Kasprzaka 25B, 01-224 Warszawa
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
tel./fax: (022) 632 23 68, (022) 632 25 45
www.clpb.pgnig.pl

17. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów
tel./fax: (046) 855 40 41/ (046) 855 32 80
http://pgk.zyrardow.pl

18. Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
Laboratorium Badawcze
tel./fax: (022) 811 33 89/ (022) 811 60 28
www.pimot.org.pl

19. Synevo Polska Sp. z o. o.
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa
Laboratorium Medyczne Synevo Warszawa Bielany
tel./fax: (022) 636 37 80/ (022) 636 37 88
www.synevo.pl

20. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1; 00-950 Warszawa
Laboratorium Kontrolno-Analityczne
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
tel./fax: (022) 826 17 17/ (022) 826 17 17
http://www.uokik.gov.pl

21. Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
tel./fax: (022) 234 7507
http://www.ch.pw.edu.pl

22. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Gmach Inżynierii Chemicznej
00-645 Warszawa,ul. Waryńskiego 1
www: www.ichip.pw.edu.pl

23. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Gmach Inżynierii Materiałowej
02-507 Warszawa,ul. Wołoska 141
http://www.inmat.pw.edu.pl

24. Zakład Badań Środowiskowych
ul. Olszynki Grochowskiej 2B, 04-281 Warszawa
Zakład Badań Środowiskowych
tel./fax: (022) 612 18 00/ (022) 612 18 00
http://www.zbs.com.pl