Ogłoszenia
12.02.2017
Szukasz dobrego miejsca do zrealizowania praktyk studenckich i przy okazji chcesz być częścią nowo powstającego innowacyjnego projektu, organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim? Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) poszukuje studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowanych dołączeniem do Zespołu ds. Promocji Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego (IUW). IUW to projekt, mający na celu szerzenie idei przedsiębiorczości wśród studentów i zapewnienie szerokiego wsparcia przy realizacji ich projektów.
Informacje o praktykach w UOTT

Formularz praktyk w UOTT

18.11.2016
Studenci Wydziału Chemii UW mogą realizować praktyki studenckie w zakładach produkcyjnych, instytutach badawczo - rozwojowych, jednostkach naukowych jak również w innych podmiotach, które mają związek z produkcją chemiczną lub kontrolą jakości. Do wybranego miejsca praktyk należy się udać osobiście lub zadzwonić i uzyskać zgodę Kierownika/Prezesa na odbywanie praktyk. Następnie należy poprosić o wyznaczenie Opiekuna Praktyk lub samodzielnie poszukać Opiekuna Praktyk w wybranym miejscu. Kolejnym krokiem jest podpisanie Porozumienia w sprawie praktyk i złożenie Ramowego Programu Praktyk oraz Skierowania na praktyki.
Dla tych Studentów, którzy nie znajdą miejsca praktyk, postaram się znaleźć odpowiednią propozycję. Proszę również uzbroić się w cierpliwość i czytać ewentualnie ogłoszenie na stronie internetowej (http://www.chem.uw.edu.pl/studia/praktyki/) lub w gablocie II roku.
dr Krzysztof Stolarczyk
Pełnomocnik Dziekana
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ds. Praktyk Studenckich
e-mail: kstolar@chem.uw.edu.pl
pok 162, tel. 22 5526351