Testy statystyczne - pomoc
Spis tematów:
Okna dialogowe
Wybór testu
Edycja danych | Raport
Testy statystyczne
Testy na błąd gruby
Testy dla wartości średniej
Testy dla wariancji
Testy na rozkład wyników
 
Wybór testu

Testowanie hipotez statystycznych można przeprowadzić dla jednej, dwóch lub wielu serii. Aktualnie dostepne testy są podzielone na cztery kategorie: testy na błąd gruby, testy dla wartości średniej, testy dla wariancji oraz testy na rozkład wyników.
 1. Pole oznaczone Test
  służy do wyboru testu statystycznego.
   
 2. Pole oznaczone Wariant testu

  służy do wyboru wariantu danego testu statystycznego (test dwustronny (ustawienie domyślne) lub test jednostronny).
 3.  Uwaga  Niektóre testy można zgodnie z ich przeznaczeniem wykonać tylko w określonym wariancie (dwu- lub jednostronnym).
 4. Pole oznaczone Poziom ufności

  służy do wyboru poziomu ufności testu (95% (wartość domyślna), 99% lub 99.7%).
   
 5. Pole oznaczone Parametry statystyczne

  służy do wyznaczenia wybranych lub wszystkich z listy parametrów statystycznych charakteryzujących wprowadzoną (wprowadzone) serię (serie) wyników.
 6.  Uwaga  Aby zaznaczyć jednocześnie kilka różnych parametrów statystycznych z listy, należy naciśnąć i przytrzymać klawisz Ctrl.

Przycisk zatwierdza wybór i przenosi do następnego etapu, w którym wprowadzane są dane liczbowe.