Testy statystyczne - pomoc
Spis tematów:
Okna dialogowe
Wybór testu
Edycja danych | Raport
Testy statystyczne
Testy na błąd gruby
Testy dla wartości średniej
Testy dla wariancji
Testy na rozkład wyników
 
Testy na błąd gruby

Testy na wykrycie wyniku obarczonego błędem grubym:
Test Dixona (test Q)
Hipotezy testu:
H0: xmax i xmin należą do rozkładu wyników.
Ha: xmax lub xmin jest obarczony błędem grubym.
Przed wykonaniem testu (weryfikacją hipotez) zbiór wyników eksperymentalnych (próbka statystyczna) zostaje uszeregowany według wzrastających wartości. Błędem grubym może być obarczona największa (xmax) lub najmniejsza (xmin) wartość wyniku w próbce. Dla tych wyników obliczane są odpowiednio parametry Qmax i Qmin.
Parametr o większej wartości jest następnie porównywany z parametrem krytycznym testu Dixona (Q lub r10 w wariancie dwustronnym)[1] odpowiadającym liczności serii pomiarowej (próbki statystycznej) i wybranemu poziomowi ufności. Jeśli wartość eksperymentalna jest większa od wartości krytycznej, wówczas podejrzany wynik obarczony jest błędem grubym i można go odrzucić z zadanym poziomem ufności.
[1] David B. Rorabacher, Statistical Treatment for Rejection of Deviant Values: Critical Values of Dixon's "Q" Parameter and Related Subrange Ratios at the 95% Confidence Level
Anal. Chem. 1991, 63, 139-146.
Test Grubbsa (test T)
Hipotezy testu:
H0: xmax i xmin należą do rozkładu wyników.
Ha: xmax lub xmin jest obarczony błędem grubym.
Przed wykonaniem testu (weryfikacją hipotez) zbiór wyników eksperymentalnych (próbka statystyczna) zostaje uszeregowany według wzrastających wartości. Błędem grubym może być obarczona największa (xmax) lub najmniejsza (xmin) wartość wyniku w próbce. Dla tych wyników obliczane są odpowiednio parametry Tmax i Tmin.
Parametr o większej wartości jest następnie porównywany z parametrem krytycznym testu Grubbsa odpowiadającym liczności serii pomiarowej (próbki statystycznej) i wybranemu poziomowi ufności. Wartość krytyczna statystyki tego testu obliczana jest na podstawie paramteru t rozkładu Studenta dla zadanego poziomu ufności i liczby stopni swobody (n - 2, n - liczba pomiarów w serii)[1]. Jeśli wartość eksperymentalna jest większa od wartości krytycznej, wówczas podejrzany wynik obarczony jest błędem grubym i można go odrzucić z zadanym poziomem ufności.
[1] www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35h.htm